Wrocław Kazimierza Jagiellończyka 16Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 16, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania:

ul. Kazimierza Jagiellończyka 16 , Wrocław

Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 64.07 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: 09-02-1977
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 4
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Poczta Polska - 242 m
Poczta Polska - 274 m
Alfa Star - 388 m
Alfa Star - 400 m
Bank Zachodni WBK - 400 m
Poczta Polska - 411 m
Tikkurila - 414 m
Dr. Belter - 425 m
Telepizza - 425 m
Nordea Bank - 427 m
Plus GSM - 443 m
Alsen - 443 m
Hotel HP Park - 450 m
Lukas Bank - 473 m
Bank Millennium - 493 m
SKOK - 501 m
INVEST-BANK - 504 m
Bank Zachodni WBK - 546 m
Alfa Star - 562 m
Allianz Medica - 625 m
T-Mobile - 673 m
GE Money Bank - 748 m
BPH - 748 m
Bank Pekao - 820 m
Renault - 840 m
McDonald's - 845 m
Plus GSM - 872 m
Jean Louis David - 931 m
Statoil - 943 m
Poczta Polska - 975 m
Wykres

Inne mieszkania w Wrocławiu :

Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław


Sprawdź inne mieszkania Wrocław :

Ślężna 168, 55.7 m2
Mieszkanie ul. Ślężna 168 / 7, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 0
Srebrnogórska 19, 31.2 m2
Mieszkanie ul. Srebrnogórska 19 / 14, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 6
Komuny Paryskiej 27, 51 m2
Mieszkanie ul. Komuny Paryskiej 27 / 11, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 3
Dokerska 25, 37.4 m2
Mieszkanie ul. Dokerska 25 / 12, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 3
Kutrzeby 64, 93.4 m2
Mieszkanie ul. Kutrzeby 64 / 24, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 6
Świeradowska 3, 42 m2
Mieszkanie ul. Świeradowska 3 / 10, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 8
Lipska 8, 16.8 m2
Mieszkanie ul. Lipska 8 / 0, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 1
Litewska 36, 47.7 m2
Mieszkanie ul. Litewska 36 / 17, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 5
Stalowowolska 18, 46.2 m2
Mieszkanie ul. Stalowowolska 18 / 4, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 9
Partyzantów 117, 63.1 m2
Mieszkanie ul. Partyzantów 117 / 4, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 1
Opolska 125, 46.3 m2
Mieszkanie ul. Opolska 125 / 23, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 4
Piławska 5, 41.9 m2
Mieszkanie ul. Piławska 5 / 4, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 3
Obornicka 41, 74.7 m2
Mieszkanie ul. Obornicka 41 / 21, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 9
Macedońska 31, 60.3 m2
Mieszkanie ul. Macedońska 31 / 12, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 7
Reja 14, 57.1 m2
Mieszkanie ul. Reja 14 / 20, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 5
Orzechowa 101, 63.4 m2
Mieszkanie ul. Orzechowa 101 / 14, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 4


Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Kazimierza Jagiellończyka w Wrocławiu:

Kazimierza Jagiellończyka 1
Kazimierza Jagiellończyka 10
Kazimierza Jagiellończyka 11A
Kazimierza Jagiellończyka 12
Kazimierza Jagiellończyka 14
Kazimierza Jagiellończyka 16
Kazimierza Jagiellończyka 1A
Kazimierza Jagiellończyka 2
Kazimierza Jagiellończyka 24
Kazimierza Jagiellończyka 27
Kazimierza Jagiellończyka 29
Kazimierza Jagiellończyka 3
Kazimierza Jagiellończyka 31
Kazimierza Jagiellończyka 32
Kazimierza Jagiellończyka 36
Kazimierza Jagiellończyka 4
Kazimierza Jagiellończyka 40
Kazimierza Jagiellończyka 44
Kazimierza Jagiellończyka 5
Kazimierza Jagiellończyka 7
Kazimierza Jagiellończyka 8
Kazimierza Jagiellończyka 9
Kazimierza Jagiellończyka 9A
Kazimierza Jagiellończyka 46

Definicja "ksiąg wieczystych" Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dotąd, aby uzyskać stosowny odpis, konieczne było udanie się do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądu rejonowego (sądu wieczystoksięgowego) i złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej co częstokroć wiązało się to z długim wyczekiwaniem w kolejce – pierwszy raz by złożyć wniosek, drugi zaś, by odebrać odpis. Jeszcze kilka lat temu jeśli ktoś chciał jedynie sprawdzić stan danej księgi wieczystej, bez potrzeby pobierania odpisu, musiał udać się do sądu, bo tylko tam znajdował się komputer z dostępem do elektronicznej wersji bazy danych z księgami wieczystymi. Nie wszystkie nieruchomości maja urządzone księgi wieczyste, choć sytuacje takie należą do rzadkości. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Prawa ujawnione w księgach wieczystych mają pierwszeństwo przed prawami nieujawnionymi. Funkcją ksiąg wieczystych jest przede wszystkim ujawnianie praw rzeczowych na nieruchomościach. Na treść księgi wieczystej składają się wpisy. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. W pewnych wypadkach mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości.

Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.


Sprawdź nieruchomość: Wrocław ksiega wieczysta numer WR1K /00******/ 4 - mieszkanie ul Kazimierza Jagiellończyka
Słowa kluczowe:
numer księgi po numerze działki Numer księgi wieczystej po adresie
rynek nieruchomości jak sprawdzić numer ksiegi wieczystej po adresie nieruchomości
ustalenie numeru księgi wieczystej przeglądarka księgi wieczystej