Wrocław, mieszkanie Pochyła 56 m2

Informacje dotyczą mieszkania na Pochyła Wrocławiu w budynku numer 14. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym mieszkaniu na Pochyła 14, należy złożyć zamówienie.


ul. Pochyła 14 w Wrocławiu

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: ---
Miejscowość:

Wrocław

Adres: ul. Pochyła 14
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:56.3 m2
Kondygnacja: 2
Czy istnieją współwaściciele: Nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Lokal stanowi odrębną nieruchomość
Data założenia księgi wieczystej: 04-11-1993

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 3
Sprawdź numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Hipoteka: Nieruchomość jest obciążona hipoteką
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30 50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Kod wydziału:

WR1K

Aktualność danych:

Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sąsiędztwo:

Lukas Bank - 662 m (ul. Tęczowa 11)

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania sprawdź księgę wieczystą

Potrzebujesz informacji o lokalu przy ul. Pochyła 14 w Wrocławiu lub innym lokalu? Podaj adres nieruchomości i w ciągu kilku godzin dowiedz się wszystkiego!

Mieszkania w Wrocławiu
Poza mieszkaniem przy Pochyła możesz sprawdzić również inne mieszkania i lokale użytkowe w Wrocławiu. Poniżej prezentujemy przykładowe mieszkania.

Sprawdź inne mieszkania Wrocław :


Ślężna 21, 84 m2

Mieszkanie ul. Ślężna 21 / 8, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 2.


Kazimierza Jagiellończyka 1, 112.1 m2

Mieszkanie ul. Kazimierza Jagiellończyka 1 / 0, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 2.


Reja 20, 47.1 m2

Mieszkanie ul. Mikołaja Reja 20 / 24, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 3.


Henrykowska 4, 53.5 m2

Mieszkanie ul. Henrykowska 4 / 7, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 3.


Białowieska 15, 55.7 m2

Mieszkanie ul. Białowieska 15 / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 7.


Kilińskiego 30, 47.2 m2

Mieszkanie ul. Jana Kilińskiego 30 / 8, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 8.


Olszewskiego 92, 51.3 m2

Mieszkanie ul. Karola Olszewskiego 92 / 2, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 2.


Mosiężna 5, 53.6 m2

Mieszkanie ul. Mosiężna 5 / 8, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 7.


Orzechowa 26, 60.3 m2

Mieszkanie ul. Orzechowa 26 / 18, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 0.


Solskiego 51, 138.1 m2

Mieszkanie ul. Ludwika Solskiego 51 / 1, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 6.


Stefczyka 1A, 97.1 m2

Mieszkanie ul. Franciszka Stefczyka 1A / 4, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 9.


Krasińskiego 13, 167.4 m2

Mieszkanie ul. Zygmunta Krasińskiego 13 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 7.


Zoli 34, 122.5 m2

Mieszkanie ul. Emila Zoli 34 / 9, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 2.


Mokrzańska 38B, 79.9 m2

Mieszkanie ul. Mokrzańska 38B / 4, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 8.


Barlickiego 6, 75.3 m2

Mieszkanie ul. Norberta Barlickiego 6 / 15, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 3.


Lotnicza 149, 64.9 m2

Mieszkanie ul. Lotnicza 149 / 7, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 7.


Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Pochyła w Wrocławiu:
Pochyła 66
Pochyła 7
Pochyła 1
Pochyła 10
Pochyła 11
Pochyła 12
Pochyła 13
Pochyła 14
Pochyła 15
Pochyła 16
Pochyła 17
Pochyła 3
Pochyła 5
Pochyła 8
Pochyła 9

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

W sposób najbardziej ogólny zadanie ksiąg wieczystych określa art. 1 ust. o ks. wiecz. i hip.; w myśl tego przepisu księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, są więc one rejestrami obejmującymi nieruchomości. Rolą ksiąg wieczystych nie jest tylko ewidencyjna, z wpisami do nich łączy się szereg skutków prawnomaterialnych, które kształtują w sposób specjalny nabywanie i utratę praw rzeczowych na nieruchomościach. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. W Polsce przyjęty został realny system ksiąg wieczystych, co oznacza, że prowadzone są one dla nieruchomości (a nie dla właściciela). Każda księga wieczysta ma prowadzone akta z dokumentami będącymi podstawą do wpisów. Od 1 października 2003 r. wprowadzany jest system informatyczny prowadzenia ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księgi wieczyste tym różnią się od zwykłych rejestrów nieruchomości, że wpisy w księgach rodzą określone skutki oraz domniemania prawne. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.
Słowa kluczowe:
lokal mieszkalny akta księgi wieczystej
ogłoszenia nieruchomości Internetowa księga wieczysta
Sprzedam mieszkania jak znalezc numer ksiegi wieczystej
szacowanie nieruchomości podgląd księgi wieczystej