Wrocław, mieszkanie Idzikowskiego 51 m2

Informacje dotyczą mieszkania na Idzikowskiego Wrocławiu w budynku numer 44. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym mieszkaniu na Idzikowskiego 44, należy złożyć zamówienie.


ul. Idzikowskiego 44, Wrocław

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: ---
Miejscowość:

Wrocław

Adres: ul. Idzikowskiego 44
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:51.3 m2
Kondygnacja: 0
Czy istnieją współwaściciele: Lokal ma tylko jednego właściciela
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Lokal nie jest wyodrębniony z budynku
Data założenia księgi wieczystej: 20-11-2001

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 5
Sprawdź numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Hipoteka: Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30 50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Kod wydziału:

WR1K

Aktualność danych:

Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sąsiędztwo:

Poczta Polska - 343 m (ul. Bajana 65)
Poczta Polska - 609 m (ul. Szklarska 28)
Poczta Polska - 610 m (ul. Bajana 1)
InPost Paczkomat - 610 m (ul. Bajana 1)
Astar - 610 m (ul. Bajana 1)
Eko - 626 m (ul. Hermanowska 59)

Pamiętaj! Podstawowym dokumentem dla każdej nieruchomości jest księga wieczysta

Elektroniczna księga wieczysta online w Wrocławiu. To proste! Podaj adres nieruchomości.

Mieszkania w Wrocławiu
Poza mieszkaniem przy Idzikowskiego możesz sprawdzić również inne mieszkania i lokale użytkowe w Wrocławiu. Poniżej prezentujemy przykładowe mieszkania.

Sprawdź inne mieszkania Wrocław :


Komuny Paryskiej 69, 71.3 m2

Mieszkanie ul. Komuny Paryskiej 69 / 5, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 4.


Kręta 2, 29.5 m2

Mieszkanie ul. Kręta 2 / 19, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 2.


Na Szańcach 11, 39.8 m2

Mieszkanie ul. Na Szańcach 11 / 14, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 3.


Kluczborska 6, 102 m2

Mieszkanie ul. Kluczborska 6 / 5, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 4.


Pocztowa 13, 45.7 m2

Mieszkanie ul. Pocztowa 13 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****9 / 1.


Piastowska 23, 100.7 m2

Mieszkanie ul. Piastowska 23 / 5, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 8.


Hutnicza 10, 47.3 m2

Mieszkanie ul. Hutnicza 10 / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 9.


Tkacka 68, 37.2 m2

Mieszkanie ul. Tkacka 68 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 3.


Jabłeczna 28, 73.3 m2

Mieszkanie ul. Jabłeczna 28 / 23, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****9 / 1.


Kamienna 25, 37.3 m2

Mieszkanie ul. Kamienna 25 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 5.


Zielonogórska 10, 63 m2

Mieszkanie ul. Zielonogórska 10 / 1, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 4.


Jemiołowa 42, 44.5 m2

Mieszkanie ul. Jemiołowa 42 / 49, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 9.


Majakowskiego 32, 50.1 m2

Mieszkanie ul. Włodzimierza Majakowskiego 32 / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 9.


Powiewna 9, 44.1 m2

Mieszkanie ul. Powiewna 9 / 7, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 5.


Henryka Probusa 11, 84 m2

Mieszkanie ul. Henryka Probusa 11 / 1, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 8.


Ulanowskiego 12, 37 m2

Mieszkanie ul. Bolesława Ulanowskiego 12 / 16, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 9.


Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Idzikowskiego w Wrocławiu:
Idzikowskiego 15
Idzikowskiego 39
Idzikowskiego 10
Idzikowskiego 4
Idzikowskiego 40
Idzikowskiego 42
Idzikowskiego 44
Idzikowskiego 46
Idzikowskiego 50
Idzikowskiego 52
Idzikowskiego 54
Idzikowskiego 6
Idzikowskiego 8
Idzikowskiego 32A
Idzikowskiego 34A
Idzikowskiego 34B
Idzikowskiego 40A
Idzikowskiego 42A
Idzikowskiego 42B
Idzikowskiego 46A

Do czego służy księga wieczysta?

Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Do ksiąg wieczystych wpisywane są wszystkie prawa rzeczowe do nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe, prawo do lokalu, służebność, hipoteka. Pamiętaj – księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, a nie dla ich właściciela. Gdy kupiłeś mieszkanie, powinieneś zadbać o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Prawa ujawnione w księgach wieczystych mają pierwszeństwo przed prawami nieujawnionymi. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego. Sprawy o założenie i o wpis do księgi wieczystej rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem szczególnych przepisów, wynikających z prawa o księgach wieczystych i hipotece.
Słowa kluczowe:
nr księgi wieczystej za darmo Stan prawny nieruchomości
księga wieczysta Księga wieczysta po nr działki
kredyt hipoteczny Numer księgi wieczystej po adresie
kto właścicielem mieszkanie bez księgi wieczystej