Wrocław, lokal 54.7 m2 Maślicka

Informacje dotyczą lokalu na Maślicka Wrocławiu w budynku numer 2A. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych danych o wybranym lokalu na Maślicka 2A, należy złożyć zamówienie.ul. Maślicka 2A w Wrocławiu

Przeznaczenie nieruchomości:

LOKAL NIEMIESZKALNY

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław m.
Miejscowość:

Wrocław

Adres: ul. Maślicka 2A
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:54.7 m2
Kondygnacja: 1
Czy istnieją współwaściciele: Nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Lokal stanowi odrębną nieruchomość
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer KW

WR1K / 00******/ 1
Sprawdź numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Hipoteka: Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30 50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Kod wydziału:

WR1K

Aktualność danych:

Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sąsiędztwo:

Jesteś zainteresowany jakąś nieruchomością a nie posiadasz numeru księgi wieczystej?

Podaj adres lub nr działki a my sprawdzimy ją za Ciebie. Otrzymasz numer księgi wieczystej w kilka godzin.

Lokale w Wrocławiu Poza mieszkaniem przy Maślicka możesz sprawdzić również inne mieszkania i lokale użytkowe w Wrocławiu. Poniżej prezentujemy przykładowe mieszkania. Lokal

Co to jest Księga Wieczysta?

Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Rolą ksiąg wieczystych nie jest tylko ewidencyjna, z wpisami do nich łączy się szereg skutków prawnomaterialnych, które kształtują w sposób specjalny nabywanie i utratę praw rzeczowych na nieruchomościach. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również w systemie informatycznym. Zakłada się je i prowadzi dla nieruchomości, a także dla praw. Gdy kupiłeś mieszkanie, powinieneś zadbać o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad: jawności, domniemanie zgodności, rękojmi wiary publicznej oraz pierwszeństwa praw wpisanych do KW. W pewnych wypadkach w księdze wieczystej mogą być także ujawnione prawa osobiste i roszczenia. Księga stanowi rodzaj „dowodu osobistego" nieruchomości. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego. Prawo jawne z księgi wieczystej wpisane jest zgodnie ze stanem prawnym.


Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.Słowa kluczowe:
Numer księgi wieczystej po nazwisku portal podsystemu dostępu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych
jak odnaleźć numer księgi wieczystej po adresie wyszukiwarka ksiag wieczystych
Elektroniczne Księgi Wieczyste księgi wieczyste
kredyt bankowy jak uzyskać numer księgi wieczystej po adresie