Wrocław, 60 m2 Północna

Mieszkanie przy ul. Północna 18, Wrocław. Poniższy raport ma charakter poglądowy i prezentuje przybliżone informacje o przykładowym mieszkaniu w budynku. W celu uzyskania szczegółowych i aktualnych danych należy zamówić ekspertyzę nieruchomości.


Położenie mieszkania


Mieszkanie położone jest przy ulicy Północna w budynku numer 18.

Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Adres mieszkania: ul. Północna 18, Wrocław
Budynek: Mieszkanie połozone jest w budynku wielorodzinnym
Kod pocztowy: 54-105


Informacje o stanie prawnym nieruchomości


Stan prawny mieszkania na ul. Północna 18 w Wrocławiu jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku ich braku braku - w zbiorach dokumentów.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.Numer księgi wieczystej


Przedmiotowe mieszkanie przy Północna w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie te zostało wyodrębnione z budynku jako inna nieruchomość. Oznacza to, że jest to prawnie niezależny przedmiot. Dla tego mieszkania została założona i jest prowadzona oddzielna niż dla budynku księga wieczysta.
Numer księgi wieczystej mieszkania na ul. Północna 18 w Wrocławiu to WR1K / 00******/ 8*.
*Po złożeniu zawiówienia na ustalenie numeru księgi wieczystej otrzymasz pełny numer księgi wieczystej dla tej nieruchomości (bez gwiazdek).


Jak zamówić ustalenie numeru księgi wieczystej?


Ustalimy dla Ciebie księgę wieczystą mieszkania przy ul. Północna 18. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają najważniejsze dane o właścicielu mieszkania, powierzchni, kredycie hipotecznym, roszczeniach i prawach innych osób. W księgach wieczystych przedstawiono imię i nazwisko właściciela i współwłaścicieli. Z ksiąg wieczystych dowiesz się wszystkiego co należy wiedzieć przed zakupem mieszkania. Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Północna 18 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł. Wystarczy podać adres nieruchomości.Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania


Lokal przy Północna w Wrocławiu przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny.

Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Mieszkanie na ul. Północna 18 posiada powierzchnię 55.46 m2. Jest to stosunkowo duża powierzchnia.
Wrocław to miejsce, gdzie klient poszukuje najczęściej mieszkania o powierzchni od 51 do 60 m2. Takich transakcji jest najwięcej w Wrocławiu.


Właściciel mieszkania


Mieszkanie przy ul. Północna 18 w Wrocławiu posiada więcej niż jednego właściciela. Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim. Po zamówieniu numeru księgi wieczystej lub ekspertyzy otrzymasz pełne informacje o nieruchomości przy ul. Północna 18 w Wrocławiu w tym informacje o właścicielu tego mieszkania.Kredyt hipoteczny


Mieszkanie jest obciążone hipoteką (kredytem hipotecznym). W celu uzyskania szczegółowych informacji o kredycie hipotecznym należy zamówić ustalenie numeru księgi wieczystej lub ekspertyzę nieruchomości przy ul. Północna 18 w Wrocławiu.
Informacje o kredycie hipotecznym znajdują się w dziale IV księgi wieczystej. Dowiesz się z tego działu jaka jest wysokość kredytu hipotecznego i waluta, jaki bank udzielił kredytu, jaki jest okres kredytowania.

Jeżeli szukasz kredytu hipotecznego nasi niezależni specjaliści znajdą najlepszą ofertę dla mieszkania, ktróre chcesz kupić.

Poinformujemy Cię jaki bank udzieli najlepszego kredytu hipotecznego. Jaki bank da najlepsze warunki i zaoferuje najniższe oprocentowanie. Otrzymasz bezpłatną pomoc eksperta w wyborze najtańszej oferty kredytowej.Dowiesz się jaki bank ma najtańszą dla Ciebie ofertę kredytu hipotecznego i jakie są warunki przyznawania kredytu hipotecznego. Nie musisz już samodzielnie studiować ofert banków. Skorzystaj z pomocy specjalisty - niezależnego Doradcy Kredytowego. Pomoc doradcy jest całkowicie darmowa. Doradca obliczy Twoją zdolność kredytową i porówna ratę kredytu we wszystkich bankach, w których możesz otrzymać kredyt hipoteczny. Doradca pomoże Ci również w formalnościach i wypełnianiu dokumentów, a także w uzyskaniu najlepszych warunków w danym banku. Zostaw nam dane kontaktowe, a doradca oddzwoni do Ciebie!Przedmiotowa nieruchomość a otoczenie


Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki.
Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem i zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Sąsiedztwo mieszkania przy ul. Północna 18


Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Północna 18 należy:Preferencje mieszkańców Wrocławia


Mieszkańcy Wrocławia najczęściej szukają mieszkań małych lub średnich o powierzchni między 30-60 m2. Tych transakcji jest najwięcej na rynku mieszkaniowym w Wrocławiu. Mieszkania powyżej 78 metrów kwadratowych są relatywnie rzadziej przedmiotem poszukiwań. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia zwracają również uwagę na liczbę pokoi w mieszkaniu. Najczęściej poszukiwane są mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe.
Nabywcy z Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami.
Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Większość potencjalnych nabywców wskazywało ten czynnik jako decydujący przy wyborze lokalu mieszkalnego. Zdolność kredytowa to znaczące ograniczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania. Funkcjonalność mieszkania, otoczenie, standard wykończenia, rozkład mieszkania, położenie na piętrze oraz usytuowanie względem stron świata to czynniki, które w najmniejszym stopniu decydują o wyborze mieszkania choć są często wymieniane przez nabywców mieszkań.


Ceny mieszkań
           przy ul. Północna 18 w Wrocławiu oraz okolicyPo przeanalizowaniu aktualnych ofert mieszkań w okolicy przedmiotowego mieszkania wynika, że średnia cena ofertowa jednego metra kwadratowego podobnych mieszkań w otoczeniu mieszkania przy ul. Północna 18 w Wrocławiu kształtuje się na poziomie 5 500 zł/ m2. Przy takiej cenie jednostkowej oferta za te mieszkanie powinna wynieść 302 500 zł. Ceny ofertowe są zazwyczaj nieco zawyżone gdyż pozostawiają pole do negocjacji. Statystycznie cena ofertowa jest o 4% - 9% wyższa od ostatecznej ceny transakcyjnej. Wskaźnik ten różni się w zależności od powierzchni mieszkania i lokalizacji oraz miasta.
Sugerowana cena transakcyjna mieszkania w budynku przy ul. Północna 18 w Wrocławiu o powierzchnii 55.46 m2 wynieść powinna 281 325 zł dając jednostkową cenę metra kwadratowego na poziomie 4 757 zł/ m2.

Nie posiadamy informacji aby jakieś mieszkanie w tym budynku było na sprzedaż lub wynajem. Jeżeli jesteś zinteresowany sprzedażą, wynajmem lub kupnem mieszkania w tym budynku napisz do nas a dodamy darmowe ogłoszenie.Zestawienie najważniejszych danych
          o mieszkaniu przy ul. Północna 18, Wrocław


Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania:

ul. Północna 18 , Wrocław

Kod pocztowy mieszkania:

54-105

Informacje o budynku: Mieszkanie połozone jest w budynku wielorodzinnym
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 55.46 m2
Średnia cena ofertowa jednego metra kwadratowego mieszkań w sąsiedztwie 5 500 zł/ m2
Sugerowana cena ofertowa mieszkania
Statystycznie cena ofertowa jest o 4% - 9% wyższa od ceny transakcyjnej
302 500 zł
Sugerowana cena transakcyjna 281 325 zł ( 4 757 zł/ m2 )

Właściciel mieszkania:

Właścicielem mieszkania jest osoba fizyczna
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada więcej niż jednego właściciela
Jest to wspólność ustawowa majątkowa małżeńska
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Czy mieszkanie posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak wpisów w dziale III księgi wieczystej
Kredyt hipoteczny: Nieruchomość jest obciążona hipoteką

Kod wydziału sądu rejonowego:

WR1K
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 8
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Aktualność danych:

Uwaga!
Powyższe dane mogą być nieaktualne. Aby sprawdzić aktualne dane ustal numer księgi wieczystej

Najbliższe sąsiedztwo:

Wykres
  Inne mieszkania i lokale w Wrocławiu


Świdnicka 1, 49.4 m2
Mieszkanie ul. Świdnicka 1 / 1, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 0
Strońska 4, 63.3 m2
Mieszkanie ul. Strońska 4 / 33, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 5
Rybacka 6, 25.7 m2
Mieszkanie ul. Rybacka 6 / 7, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 6
Siewierska 11, 71.2 m2
Mieszkanie ul. Siewierska 11 / 9, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 7
Krynicka 45, 70.5 m2
Mieszkanie ul. Krynicka 45 / 2, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 7
Piławska 4, 71.9 m2
Mieszkanie ul. Piławska 4 / 19, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 1
Żeromskiego 68, 60.6 m2
Mieszkanie ul. Żeromskiego 68 / 7, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 2
Strońska 6, 28.3 m2
Mieszkanie ul. Strońska 6 / 4, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 9
Stoczniowa 6C, 53.9 m2
Mieszkanie ul. Stoczniowa 6C / 8, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 8
Bolesława Krzywoustego 5, 51.4 m2
Mieszkanie ul. Bolesława Krzywoustego 5 / 9, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 5
Rymarska 32, 57.1 m2
Mieszkanie ul. Rymarska 32 / 2, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****9 / 1
Strońska 20, 45.4 m2
Mieszkanie ul. Strońska 20 / 3, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 3
Zabrodzka 6, 49.2 m2
Mieszkanie ul. Zabrodzka 6 / 3, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 5
Rydygiera 35, 27 m2
Mieszkanie ul. Rydygiera 35 / 11, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 7
Grabskiego 1, 68.4 m2
Mieszkanie ul. Grabskiego 1 / 1, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 6
Lubińska 4, 39.1 m2
Mieszkanie ul. Lubińska 4 / 52, Wrocław
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 1


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Północna w Wrocławiu:

Północna 11
Północna 2
Północna 20
Północna 23
Północna 27
Północna 6
Północna 7
Północna 7A
Północna 8
Północna 18
Północna 22
Północna 24
Północna 4

Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.


Sprawdź nieruchomość: Wrocław ksiega wieczysta numer WR1K /00******/ 8 - mieszkanie ul Północna
Słowa kluczowe:
księga wieczysta po nazwisku
Wycena mieszkania
jak znaleźć księgę wieczystą po starym numerze czytanie księgi wieczystej
księga wieczysta online znajdzksiege