ul. Zemska 25


KW przy ul. Zemska 25 w Wrocławiu.

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Zemska 25 ma założoną księgę wieczystą. Dział pierwszy zawiera opis położenia nieruchomości. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Ostatni dział IV opisuje hipotekę. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Niniejszy lokal położony jest na 2 kondygnacji.
Zobacz także: Mieszkania dwupoziomowe w Wrocławiu


Wrocław przy ul. Zemska 25

Adres:

ul. Zemska 25, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 72.5 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 1
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: AD Serwis - stacja obsługi samochodów - 127 m (ul. Zemska 35)
POLOmarket - sklep spożywczy - 527 m (ul. Budziszyńska 107)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 527 m (ul. Budziszyńska 107)
Perfect Service - stacja obsługi samochodów - 552 m (ul. Rogowska 9)
T-Mobile - salon sieci telefonii komórkowej - 671 m (ul. Gubińska 17)
Bank Zachodni WBK - bank - 671 m (ul. Gubińska 17)
Bank Pekao - bank - 698 m (ul. Gubińska 15)
Shell - stacje benzynowe - 724 m (ul. Gubińska 6)
Lidl - supermarket - 726 m (ul. Gubińska 4)
Eko - sklep spożywczy - 820 m (ul. Hermanowska 59)
Poczta Polska - firma kurierska - 891 m (ul. Gubińska 1)
Allianz - ubezpieczenia - 891 m (ul. Gubińska 1)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Balonowa 31ul. Zegadłowicza 39Aul. Zachodnia 47
ul. Balzaka 14ul. Jabłeczna 15ul. Piękna 8
ul. Orzechowa 17ul. Tarnogajska 53


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław
Słowa kluczowe:
wypis z ksiegi wieczystej kto jest właścicielem mieszkania
Mieszkania od dewelopera
Właściciel nieruchomości jak znaleźć numer księgi wieczystej mieszkania
numer KW