ul. Zatorska 76 w Wrocławiu


Elektroniczna księga wieczysta online przy ul. Zatorska 76 w Wrocławiu.

Lokal niemieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Zatorska 76 ma założoną elektroniczą księgę wieczystą. Księga wieczysta jest złożona z 4 działów. Dział pierwszy stanowi opis położenia nieruchomości. Dział drugi spis praw związanych z nieruchomością. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada hipoteki. Niniejszy lokal położony jest na 1 kondygnacji. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Wydział ksiag wieczystych Wrocław


Przykładowy lokal mieszkalny w budynku przy ul. Zatorska 76

Przeznaczenie nieruchomości:

LOKAL NIEMIESZKALNY

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław m.
Miejscowość:

Wrocław

Adres:

ul. Zatorska 76

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:17.64 m2
Kondygnacja: 1
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer KW

WR1K / 00******/ 1
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu


Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: WR1K
Aktualność danych: Uwaga! Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sprawdź numer księgi wieczystej
Sąsiędztwo:

Poczta Polska - firma kurierska - 215 m (ul. Oleska 1)
Allianz Medica - centrum medyczne - 391 m (ul. Zatorska 23A)
DHL - firma kurierska - 673 m (ul. Bierutowska 75)

Jeżeli interesuje Cię jakakolwiek nieruchomość (budynek, lokal czy grunt) wystarczy że podasz adres lub numer działki.


Wybrane mieszkania w Wrocławiu :
ul. Nefrytowa 43ul. Teatralna 22
ul. Saperów 15Aul. Reja 52
ul. Białowieska 76ul. Bolesława Krzywoustego 55
ul. Maczka 33ul. Słowicza 10

Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księgi wieczyste (dawniej zwane rejestrami hipotecznymi i gruntowymi) prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Z księgą wieczystą należy się zapoznać przy zakupie, sprzedaży czy darowiźnie domu, mieszkania lub działki. Jawność formalna ksiąg wieczystych rozumiana jest jako uprawnienie do przeglądania akt, a ponadto również do otrzymywania z nich odpisów. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przeglądanie księgi w wersji papierowej możliwe jest wyłącznie w budynku sądu po uprzednim przyniesieniu jej z archiwum. Księgi wieczyste tym różnią się od zwykłych rejestrów nieruchomości, że wpisy w księgach rodzą określone skutki oraz domniemania prawne. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości.
Słowa kluczowe:
wpis do ksiegi wieczystej portal podsystemu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych
jak sprawdzić numer księgi wieczystej mieszkania nowa ksiega wieczysta
KW księga wieczysta numer
Elektroniczna księga wieczysta