ul. Wiwulskiego 24 Wrocław


Wrocław przy ul. Wiwulskiego 24 - szczegółowe informacje o przykładowym mieszkaniu lub lokalu użytkowym.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Adres: ul. Wiwulskiego 24 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 47.9 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 9

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Gajowa 1ul. Nowy Świat 40ul. Białowieska 34
ul. Grudziądzka 100ul. Świętokrzyska 40ul. Kluczborska 6
ul. Przestrzenna 49ul. Budziszyńska 80


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księga wieczysta to swoisty rejestr publiczny, prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W przypadku niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a tym rzeczywistym, generalnie pierwszeństwo ma właśnie treść ujawnionych wpisów. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również w systemie informatycznym. Dla niektórych nieruchomości, które nie miały założonych ksiąg wieczystych, prowadzone są zbiory dokumentów, do których składa się dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości maja urządzone księgi wieczyste, choć sytuacje takie należą do rzadkości. Mogą być one także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Obok prawa własności wpisuje się do nich użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne.
Słowa kluczowe:
jak znaleźć księgę wieczystą po starym numerze wydział ksiąg wieczystych
mieszkanie wniosek do księgi wieczystej
Jak poznać numer księgi wieczystej
księga wieczysta po nazwisku Mieszkania pokazowe