ul. Uznańskiego 2

Poniżej prezentujemy Państwu informacje dotyczące nieruchomości przy Uznańskiego w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Uznańskiego Wrocławiu w budynku numer 2. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wybranym mieszkaniu na Uznańskiego 2, należy złożyć zamówienie.


Wrocław przy ul. Uznańskiego 2 - wybrane informacje o mieszkaniu.

Położenie mieszkania

Mieszkanie położone jest przy ulicy Uznańskiego w budynku numer 2. Gmina Wrocław, województwo dolnośląskie

Księga wieczysta

Stan prawny niniejszego mieszkania jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku jej braku braku - w zbiorach dokumentów. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.

Numer księgi wieczystej

Przedmiotowe mieszkanie przy Uznańskiego w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie te zostało wyodrębnione z budynku jako inna nieruchomość. Oznacza to, że jest to prawnie niezależny podmiot. Dla tego mieszkania została założona i jest prowadzona oddzielna niż dla budynku księga wieczysta. Numer księgi wieczystej tego mieszkania to WR1K / 00******/ 3.
Dlaczego numer księgi wieczystej oraz numer lokalu jest ma gwiazdki ?

Znajdź księgę wieczystą mieszkania przy ul. Uznańskiego 2. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Uznańskiego 2 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł.

Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania

Lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny. Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie na ul. Uznańskiego 2 posiada powierzchnię 54.59 m2. Jest to stosunkowo duża powierzchnia. Dzisiejszy klient poszukuje najczęściej mieszkania o powierzchni od 51 do 60 m2. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia podejmują swoje decyzje biorąc również pod uwagę liczbę pokoi w mieszkaniu. Klienci z Wrocławia poszukują głównie mieszkań dwu i trzypokojowych.

Własność

Mieszanie przy ul. Uznańskiego 2 w Wrocławiu posiada więcej niż jednego właściciela. Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim.

Otoczenie

Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki. Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem oraz zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Jakie mieszkanie przy ul. Uznańskiego 2 ma sąsiedztwo

Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Uznańskiego 2 należy:
Alfa Star - 427 m (ul. Świeradowska 51/57) , Eurobank - 427 m (ul. Świeradowska 51/57) , T-Mobile - 427 m (ul. Świeradowska 51/57) , Polbank - 427 m (ul. Świeradowska 51/57) , Bank Pekao - 427 m (ul. Świeradowska 51/57) , Lewiatan - 465 m (ul. Borowska 214) , Orange - 529 m (ul. Świeradowska 51) , Da Grasso - 529 m (ul. Świeradowska 51) , Partner AGD RTV - 529 m (ul. Świeradowska 51) , Piotr i Paweł - 596 m (ul. Świeradowska 1) , Poczta Polska - 775 m (ul. Jabłeczna 25)

Preferencje mieszkańców Wrocławia

Mieszkańcy Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami. Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Pokazują to analizy dotyczące garaży i miejsc parkingowych – w ostatnich latach za własne miejsce do parkowania trzeba było płacić deweloperom nawet do 30 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Uznańskiego 2, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania: ul. Uznańskiego 2 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 54.59 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 3
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Eurobank - 427 m
Alfa Star - 427 m
Polbank - 427 m
T-Mobile - 427 m
Bank Pekao - 427 m
Lewiatan - 465 m
Da Grasso - 529 m
Orange - 529 m
Partner AGD RTV - 529 m
Piotr i Paweł - 596 m
Poczta Polska - 775 m
Poczta Polska - 819 m
InPost Paczkomat - 819 m
Poczta Polska - 848 m
Dino - 851 m
abc - 874 m
Fleet Center - 1064 m
InPost Paczkomat - 1194 m
Carrefour - 1243 m
Helen Doron - 1273 m
Poczta Polska - 1327 m
Freshmarket - 1394 m
BP - 1401 m
minibank - 1403 m
Carrefour - 1403 m
InPost Paczkomat - 1405 m
Kaufland - 1405 m
Play - 1436 m
Shell - 1437 m
NESTE - 1441 m
Shell - 1504 m
Suzuki - 1504 m
Pizza Hut - 1504 m
Bank Zachodni WBK - 1504 m
Hyundai - 1504 m
Volkswagen - 1578 m
Bank Pekao - 1686 m
Poczta Polska - 1692 m
Allianz - 1740 m
Allianz - 1767 m
AD Serwis - 1797 m
Tikkurila - 1801 m
Peugeot - 1811 m
Lidl - 1830 m
Opel - 1849 m
Megabajt - 1880 m
Stenmot-2 - 1894 m
Poczta Polska - 1903 m
Q-Service - 2015 m
abc - 2039 m
abc - 2101 m
PZU - 2106 m
Bank Zachodni WBK - 2157 m
Poczta Polska - 2223 m
Dino - 2223 m
SIG - 2231 m
Concordia - 2246 m
Allianz Medica - 2279 m
Generali - 2373 m
Ruch - 2422 m
Poczta Polska - 2462 m
Praktiker - 2648 m
MediaExpert - 2662 m
Partner AGD RTV - 2662 m
Shell - 2695 m
Eurocash - 2742 m
Tikkurila - 2748 m
eMILA - 2803 m
abc - 2808 m
Subaru - 2838 m
Carrefour - 2838 m
OKAY - 2838 m
Renault - 2838 m
abc - 2841 m
X-Press - 2844 m
Opoltrans - 2854 m
McDonald's - 2876 m
Poczta Polska - 2921 m
Lewiatan - 2994 m
T-Mobile - 2995 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Zielonogórska 10ul. Struga 11ul. Haukego-Bosaka 9B
ul. Kluczborska 6ul. Mieszka I 1ul. Lotnicza 149
ul. Gliniana 25ul. Vivaldiego 2


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Księga wieczysta - definicja

Księgi wieczyste – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), art. 1. – Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste stanowią klasyczny przykład rejestrów przedmiotowych. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej (papierowej) bądź elektronicznej (od 2003 r. sukcesywnie prowadzona jest ich informatyzacja). Prawa ujawnione w księgach wieczystych mają pierwszeństwo przed prawami nieujawnionymi. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Na treść księgi wieczystej składają się wpisy. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej (papierowej) bądź elektronicznej (od 2003 r. sukcesywnie prowadzona jest ich informatyzacja). W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne.
Słowa kluczowe:
Anonse mieszkań Księga wieczysta numer działki
Ustalenie numeru KW Jak ustalić numer księgi wieczystej
nieruchomość bez księgi wieczystej Elektroniczna księga wieczysta online
centralny rejestr ksiag wieczystych