ul. Strońska 16


Nr KW Wrocław, ul. Strońska 16

Lokal ma założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, wydział IV.

Księga wieczysta składa się z 4 działów. Dział I to opis położenia nieruchomości. Dział drugi spis praw związanych z nieruchomością. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Analizowany lokal położony jest na 5 kondygnacji. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Księga wieczysta kw Wrocław, ul. Strońska 16


ul. Strońska 16 w Wrocławiu

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław m.
Miejscowość:

Wrocław

Adres:

ul. Strońska 16

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:40.23 m2
Kondygnacja: 5
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer KW

WR1K / 00******/ 8
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: WR1K
Aktualność danych: Uwaga! Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sprawdź numer księgi wieczystej
Sąsiędztwo:

T-Mobile - salon sieci telefonii komórkowej - 315 m (ul. Świeradowska 51/57)
Alfa Star - biuro podróży - 315 m (ul. Świeradowska 51/57)
Polbank - bank - 315 m (ul. Świeradowska 51/57)
Eurobank - bank - 315 m (ul. Świeradowska 51/57)
Bank Pekao - bank - 315 m (ul. Świeradowska 51/57)
Partner AGD RTV - market RTV i AGD - 430 m (ul. Świeradowska 51)
Orange - salon sieci telefonii komórkowej - 430 m (ul. Świeradowska 51)
Da Grasso - kawiarnie, restauracje - 430 m (ul. Świeradowska 51)
Lewiatan - sklep spożywczy - 613 m (ul. Borowska 214)
Poczta Polska - firma kurierska - 648 m (ul. Świeradowska 70)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 648 m (ul. Świeradowska 70)
Piotr i Paweł - sklep spożywczy - 677 m (ul. Świeradowska 1)

Uwaga! Najistotniejszym dokumentem każdej nieruchomości jest księga wieczysta

Jeśli interesuje Cię jakakolwiek nieruchomość (budynek, lokal czy grunt) wystarczy że podasz adres lub numer działki a my ustalimy jaki jest numer księgi wieczytej tej nieruchomości.

Mieszkania w Wrocławiu
ul. Wróbla 64ul. Popowicka 49
ul. Poranna 25ul. Kłodnicka 37
ul. Stysia 22ul. Bajana 29
ul. Czajkowskiego 120ul. Grudziądzka 73

Co to jest Księga Wieczysta?

Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.). Z księgą wieczystą należy się zapoznać przy kupnie, sprzedaży czy darowiźnie domu, lokalu mieszkalnego lub gruntu. Księgi wieczyste są jawne - oznacza to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością istniejących wpisów ani wniosków, o których uczyniono w nich wzmiankę. Umożliwienie dostępu przez Internet dla każdego, osoby fizycznej czy prawnej, do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych ma swoje źródła w prawie, czego wyrazem jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa nie wprowadziła bezwzględnego obowiązku utworzenia księgi wieczystej dla każdej nieruchomości, są one zakładanie na wniosek uprawnionego. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W pewnych wypadkach mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia.
Słowa kluczowe:
księga wieczysta mieszkania Właściciel nieruchomości
Numer Księgi Wieczystej Mieszkania od komornika
Księga wieczysta po numerze działki Zamiana mieszkania
portal podsystemu dostępu do ksiąg wieczystych