ul. Skarbowców 89A


Ustalenie numeru Księgi Wieczystej Wrocław, ul. Skarbowców 89A

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Skarbowców 89A ma założoną elektroniczą księgę wieczystą. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Skarbowców 89A. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowa nieruchomość posiada wpisy dotyczące hipoteki. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Numer księgi wieczystej Wrocław


Mieszkanie lub lokal użytkowy przy ul. Skarbowców 89A, Wrocław

Adres:

ul. Skarbowców 89A, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 79.49 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 20-04-2004

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 0
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Poczta Polska - firma kurierska - 812 m (ul. Krzycka 11)
CCA - stacja obsługi samochodów - 899 m (ul. Dożynkowa 8)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Balonowa 31ul. Sądowa 9al. Pracy 99
ul. Wietrzna 14ul. Olszewskiego 82ul. Orzechowa 23
ul. Cukrowa 14ul. Piławska 5


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław
Słowa kluczowe:
Umeblowane mieszkania Numer księgi wieczystej po nazwisku
jak znaleźć numer księgi wieczystej za darmo
jak sprawdzić numer ksiegi wieczystej po adresie nieruchomości oznaczenie księgi wieczystej
numery ksiąg wieczystych po adresie ekw.pl