ul. Rogowska 102 Wrocław


EKW w Wrocławiu, ul. Rogowska 102

Lokal posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, wydział IV. Księgę wieczystą stanowią 4 działy. Dział pierwszy dotyczy opisu położenia nieruchomości. Dział drugi zawiera spis praw związanych z nieruchomością. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. W dziale IV wpisuje się hipoteki obciążające lokal. W przypadku gdy bierzesz kredyt na zakup mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości będzie wpisana hipoteka wraz z wysokością zaciągniętego kredytu, walutą oraz wskazaniem banku udzielającego kredytu. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę. Zgodnie z wpisami w KW nieruchomość ma powierzchnię użytkową 60.4 m2. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Wydział Ksiąg Wieczystych Wrocław


Wrocław przy ul. Rogowska 102 - wybrane informacje o przykładowym lokalu.

Adres:

ul. Rogowska 102, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 60.4 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Brak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Brak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 0
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: AD Serwis - stacja obsługi samochodów - 139 m (ul. Zemska 35)
POLOmarket - sklep spożywczy - 658 m (ul. Budziszyńska 107)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 658 m (ul. Budziszyńska 107)
Perfect Service - stacja obsługi samochodów - 670 m (ul. Rogowska 9)
Eko - sklep spożywczy - 765 m (ul. Hermanowska 59)
Bank Zachodni WBK - bank - 814 m (ul. Gubińska 17)
T-Mobile - salon sieci telefonii komórkowej - 814 m (ul. Gubińska 17)
Bank Pekao - bank - 841 m (ul. Gubińska 15)
Shell - stacje benzynowe - 867 m (ul. Gubińska 6)
Lidl - supermarket - 869 m (ul. Gubińska 4)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Barycka 12ul. Nefrytowa 43ul. Słubicka 43
ul. Balonowa 31ul. Benedyktyńska 16ul. Kotlarska 7
ul. Białowieska 76ul. Borowska 204


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

Księgi wieczyste są rejestrem, prowadzonym przez sądy rejonowe, którego przedmiotem są nieruchomości oraz niektóre prawa spółdzielcze, takie jak spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Oprócz roli czysto ewidencyjnej księgi pełnią inną, niezmiernie ważną funkcję: zapewniają bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami. Zakłada się je i prowadzi dla nieruchomości, a także dla praw. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej (papierowej) bądź elektronicznej (od 2003 r. sukcesywnie prowadzona jest ich informatyzacja). Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zarówno akta, jak i księgi przechowuje się w budynku sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. W pewnych wypadkach mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego.
Słowa kluczowe:
Luksusowe mieszkania Księga wieczysta dla działki
sprawdzenie numeru księgi wieczystej ustalenie numeru księgi wieczystej
Księga wieczysta po nr działki kto jest właścicielem mieszkania
Elektroniczne Księgi Wieczyste księga wieczysta odpis