ul. Potebni 40 w Wrocławiu


EKW w Wrocławiu, ul. Potebni 40

Lokal ma założoną elektroniczną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, wydział IV. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Potebni 40. Księga wieczysta składa się z 4 działów. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Analizowany lokal położony jest na 3 kondygnacji. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Przykładowy numer księgi wieczystej Wrocław


Wrocław przy ul. Potebni 40

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław m.
Miejscowość:

Wrocław

Adres:

ul. Potebni 40

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:51.63 m2
Kondygnacja: 3
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer KW

WR1K / 00******/ 4
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu


Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: WR1K
Aktualność danych: Uwaga! Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sprawdź numer księgi wieczystej
Sąsiędztwo:

Bank Pekao - bank - 227 m (ul. Spółdzielcza 1A)
Poczta Polska - firma kurierska - 448 m (ul. Partyzantów 17)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 450 m (ul. Promień 4)
ING - bank - 566 m (ul. Olszewskiego 69)
Poczta Polska - firma kurierska - 566 m (ul. Olszewskiego 69)
Poczta Polska - firma kurierska - 651 m (ul. Jackowskiego 54)

Ustal numer księgi wieczystej w Wrocławiu po działce lub adresie nieruchomości Wrocławiu. Tylko teraz 25,99 zł.


Wybrane mieszkania w Wrocławiu :
ul. Parnickiego 17ul. Gajowa 1
ul. Poranna 17ul. Chocimska 5
ul. Białowieska 54ul. Hiszpańska 19
ul. Borowska 36ul. Królewiecka 5B

Księgi wieczyste - definicja

Księgi wieczyste stanowią gwarancję pewności obrotu nieruchomościami oraz takimi prawami jak użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe, a więc własność, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebności, hipotekę i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W wypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach ujawnia się również prawa osobiste i roszczenia. Najczęściej wśród nich ujawniane są prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, dożywocia, roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Księgi wieczyste stanowią klasyczny przykład rejestrów przedmiotowych. Omawiany system odnosi się zarówno m.in. do nieruchomości gruntowych, budynków jak i nieruchomości lokalowych. Od 1 października 2003 r. wprowadzany jest system informatyczny prowadzenia ksiąg wieczystych. Jawność formalna ksiąg wieczystych rozumiana jest jako uprawnienie do przeglądania akt, a ponadto również do otrzymywania z nich odpisów. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości.
Słowa kluczowe:
Księga wieczysta online Mieszkania bezczynszowe
jak odnaleźć numer księgi wieczystej po adresie właściciel mieszkania
Nr KW mieszkanie
wglad do ksiegi wieczystej