ul. Poranna 25


Wrocław, ul. Poranna 25 - podstawowe informacje z księgi wieczystej

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Poranna 25 ma założoną elektroniczą księgę wieczystą. Księga wieczysta składa się z czterech działów. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. W dziale IV wpisuje się hipoteki obciążające lokal. W przypadku gdy bierzesz kredyt na zakup mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości będzie wpisana hipoteka wraz z wysokością zaciągniętego kredytu, walutą oraz wskazaniem banku udzielającego kredytu. Przedmiotowy lokal nie posiada hipoteki. Zgodnie z wpisami w KW nieruchomość ma 45.21 m2.
Zobacz także: Księga wieczysta po numerze działki Wrocław, ul. Poranna 25


Wrocław przy ul. Poranna 25 - wybrane informacje o przykładowym lokalu.

Adres:

ul. Poranna 25, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 45.21 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 8
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Poczta Polska - firma kurierska - 708 m (ul. Krzycka 11)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Kamienna 23ul. Jedności Narodowej 183ul. Czarnieckiego 5
ul. Gajowa 49ul. Róży Wiatrów 13ul. Podróżnicza 31
ul. Białowieska 76ul. Złotnicka 10B


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księgi wieczyste są rejestrem, prowadzonym przez sądy rejonowe, którego przedmiotem są nieruchomości oraz niektóre prawa spółdzielcze, takie jak spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księgi wieczyste stanowią klasyczny przykład rejestrów przedmiotowych. Księgi wieczyste są jawne - oznacza to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością istniejących wpisów ani wniosków, o których uczyniono w nich wzmiankę. Księgi wieczyste są jawne. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Funkcją ksiąg wieczystych jest przede wszystkim ujawnianie praw rzeczowych na nieruchomościach. W pewnych wypadkach w księdze wieczystej mogą być także ujawnione prawa osobiste i roszczenia. Zgodnie z zasadą jawności materialnej – księga wieczysta ma za zadanie przedstawiać stan prawny nieruchomości. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego. Prawo jawne z księgi wieczystej wpisane jest zgodnie ze stanem prawnym.
Słowa kluczowe:
Najem mieszkania wydzial ksiąg wieczystych
wycena
nr kw po numerze działki numer KW
Elektroniczna księga wieczysta online