ul. Pola 42 w Wrocławiu

Poniżej prezentujemy Państwu dane o nieruchomości przy Pola w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Pola Wrocławiu w budynku numer 42. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym mieszkaniu na Pola 42, należy złożyć zamówienie.


Mieszkanie przy ul. Pola 42, Wrocław

Położenie mieszkania

Mieszkanie położone jest przy ulicy Pola w budynku numer 42. Gmina Wrocław, województwo dolnośląskie

Księga wieczysta

Stan prawny niniejszego mieszkania jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku jej braku braku - w zbiorach dokumentów. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.

Numer księgi wieczystej

Przedmiotowe mieszkanie przy Pola w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie te zostało wyodrębnione z budynku jako inna nieruchomość. Oznacza to, że jest to prawnie niezależny podmiot. Dla tego mieszkania została założona i jest prowadzona oddzielna niż dla budynku księga wieczysta. Numer księgi wieczystej tego mieszkania to WR1K / 00******/ 1.
Dlaczego numer księgi wieczystej oraz numer lokalu jest ma gwiazdki ?

Znajdź księgę wieczystą mieszkania przy ul. Pola 42. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Pola 42 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł.

Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania

Lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny. Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie na ul. Pola 42 posiada powierzchnię 63.09 m2. Jest to stosunkowo duża powierzchnia. Dzisiejszy klient poszukuje najczęściej mieszkania o powierzchni od 51 do 60 m2. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia podejmują swoje decyzje biorąc również pod uwagę liczbę pokoi w mieszkaniu. Najczęściej poszukiwane są mieszkania 3-pokojowe i 2-pokojowych.

Własność

Mieszanie przy ul. Pola 42 w Wrocławiu posiada więcej niż jednego właściciela. Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim.

Otoczenie

Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki. Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem oraz zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Jakie mieszkanie przy ul. Pola 42 ma sąsiedztwo

Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Pola 42 należy:
Poczta Polska - 649 m (ul. Kamieńskiego 92) , SsangYong - 669 m (ul. Żmigrodzka 75) , Plus GSM - 731 m (ul. Żmigrodzka 15) , Alfa Star - 745 m (ul. Bałtycka 15) , Lukas Bank - 748 m (ul. Żmigrodzka 13) , SKOK - 749 m (ul. Zawalna 5B)

Preferencje mieszkańców Wrocławia

Mieszkańcy Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami. Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Pokazują to analizy dotyczące garaży i miejsc parkingowych – w ostatnich latach za własne miejsce do parkowania trzeba było płacić deweloperom nawet do 30 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Pola 42, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania: ul. Pola 42 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 63.09 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 1
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Poczta Polska - 649 m
SsangYong - 669 m
Plus GSM - 731 m
Alfa Star - 745 m
Lukas Bank - 748 m
SKOK - 749 m
abc - 890 m
Poczta Polska - 890 m
Poczta Polska - 898 m
Allianz Medica - 983 m
Shell - 1006 m
Lidl - 1036 m
SKOK - 1135 m
E.Leclerc - 1136 m
T-Mobile - 1136 m
Czas na Herbatę - 1136 m
Neonet - 1136 m
Bank Pekao - 1136 m
Orange - 1228 m
Avans - 1271 m
abc - 1519 m
Da Grasso - 1556 m
UPS - 1557 m
VOX - 1557 m
Helen Doron - 1557 m
Poczta Polska - 1613 m
Dino - 1616 m
Lidl - 1640 m
PC Link - 1642 m
Bank Pekao - 1645 m
Poczta Polska - 1648 m
Komfort - 1649 m
InPost Paczkomat - 1649 m
Poczta Polska - 1649 m
Tesco - 1649 m
Inter Cars - 1701 m
Nokia - 1701 m
BP - 1725 m
UNIQA - 1787 m
Bank Zachodni WBK - 1795 m
Perfect Service - 1808 m
Allianz Medica - 1858 m
GLS - 1874 m
Plus GSM - 1908 m
mBank - 1937 m
Poczta Polska - 1964 m
Dino - 2019 m
T-Mobile - 2050 m
Allianz Medica - 2054 m
Poczta Polska - 2089 m
Orange - 2096 m
Allianz Medica - 2234 m
INVEST-BANK - 2240 m
Lukas Bank - 2272 m
Nordea Bank - 2370 m
Netto - 2376 m
Bank Zachodni WBK - 2400 m
Freshmarket - 2403 m
Poczta Polska - 2428 m
Poczta Polska - 2437 m
Alfa Star - 2477 m
Telepizza - 2477 m
Dr. Belter - 2477 m
Alfa Star - 2478 m
Alsen - 2488 m
Plus GSM - 2488 m
Tikkurila - 2501 m
Alfa Star - 2529 m
Bank Zachodni WBK - 2531 m
Stenmot-2 - 2570 m
Piotr i Paweł - 2578 m
Polbank - 2597 m
Bank Pekao - 2601 m
Renault - 2610 m
DnB NORD Polska - 2628 m
GE Money Bank - 2629 m
BPH - 2629 m
InPost Paczkomat - 2646 m
Hotel HP Park - 2651 m
Poczta Polska - 2702 m
Bank BGŻ - 2717 m
Bank Millennium - 2727 m
SKOK - 2735 m
abc - 2759 m
Shell - 2783 m
Volvo - 2783 m
Poczta Polska - 2833 m
Małpka Express - 2842 m
Statoil - 2970 m
Castorama - 2986 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Barycka 12ul. Bajana 29ul. Drukarska 45
ul. Mosiężna 25ul. Lwowska 36ul. Kleczkowska 7
ul. Saperów 15Aul. Kukuczki 17


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Wrocław, ul. Pola 42 - podstawowe informacje z księgi wieczystej

Lokal ma założoną elektroniczną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, wydział IV.

Księgę wieczystą stanowią 4 działy. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. Ostatni dział czwarty opisuje hipotekę. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Zgodnie z wpisami w księdze wieczystej nieruchomość ma powierzchnię 63.09 m2. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Wrocław wyszukiwanie ksiąg wieczystych po adresie
Słowa kluczowe:
jak znaleźć numer księgi wieczystej mieszkania Wynajęcie mieszkania
wyszukiwarka księgi wieczystej kw działki
sprawdzić stan prawny mieszkania
stan prawny nieruchomości