ul. Orzechowa 103 Wrocław


Wrocław, ul. Orzechowa 103 - analiza księgi wieczystej

Data założenia Elektronicznej Księgi Wieczystej to 07-11-2003. Dział drugi zawiera spis praw związanych z nieruchomością. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowa nieruchomość posiada wpisy dotyczące hipoteki. Zgodnie z wpisami w KW nieruchomość ma 62.41 m2.
Zobacz także: Jak poznać numer księgi wieczystej Wrocław


Wrocław przy ul. Orzechowa 103 - szczegółowe informacje o przykładowym lokalu.

Adres:

ul. Orzechowa 103, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 62.41 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 07-11-2003

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 0
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: InPost Paczkomat - firma kurierska - 203 m (ul. Świeradowska 70)
Poczta Polska - firma kurierska - 203 m (ul. Świeradowska 70)
Orange - salon sieci telefonii komórkowej - 245 m (ul. Świeradowska 51)
Da Grasso - kawiarnie, restauracje - 245 m (ul. Świeradowska 51)
Partner AGD RTV - market RTV i AGD - 245 m (ul. Świeradowska 51)
T-Mobile - salon sieci telefonii komórkowej - 316 m (ul. Świeradowska 51/57)
Alfa Star - biuro podróży - 316 m (ul. Świeradowska 51/57)
Eurobank - bank - 316 m (ul. Świeradowska 51/57)
Bank Pekao - bank - 316 m (ul. Świeradowska 51/57)
Polbank - bank - 316 m (ul. Świeradowska 51/57)
Poczta Polska - firma kurierska - 452 m (ul. Jabłeczna 25)
Carrefour - supermarket - 507 m (ul. Bardzka 3)
Fleet Center - wypożyczalnia samochodów - 511 m (ul. Bardzka 60)
Helen Doron - szkoła językowa - 542 m (ul. Bardzka 30)
abc - sklep spożywczy - 648 m (ul. Jabłeczna 14)
Poczta Polska - firma kurierska - 652 m (ul. Widna 6)
BP - stacje benzynowe - 666 m (ul. Bardzka 26)
Kaufland - supermarket - 711 m (ul. Bardzka 1C)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 711 m (ul. Bardzka 1C)
NESTE - stacje benzynowe - 716 m (ul. Bardzka 6)
Play - salon sieci telefonii komórkowej - 729 m (ul. Bardzka 1A)
Piotr i Paweł - sklep spożywczy - 763 m (ul. Świeradowska 1)
Bank Zachodni WBK - bank - 800 m (ul. Kamienna 145)
Hyundai - salon samochodowy - 800 m (ul. Kamienna 145)
Suzuki - salon samochodowy - 800 m (ul. Kamienna 145)
Pizza Hut - kawiarnie, restauracje - 800 m (ul. Kamienna 145)
Shell - stacje benzynowe - 800 m (ul. Kamienna 145)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 812 m (al. Armii Krajowej 1)
Volkswagen - salon samochodowy - 845 m (ul. Piękna 21)
Lewiatan - sklep spożywczy - 908 m (ul. Borowska 214)
Poczta Polska - firma kurierska - 994 m (ul. Hubska 112-118)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Wieczysta 63ul. Jedności Narodowej 96ul. Barycka 12
ul. Komuny Paryskiej 29ul. Szkocka 50ul. Róży Wiatrów 13
ul. Rogowska 102ul. Kruszwicka 39


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

Prowadzenie ksiąg wieczystych, czyli urzędowych rejestrów, ma na celu przedstawienie stanu prawnego danej nieruchomości w sposób rzetelny i prawdziwy. Obok prawa własności do ksiąg wieczystych wpisuje się użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W Polsce przyjęty został realny system ksiąg wieczystych, co oznacza, że prowadzone są one dla nieruchomości (a nie dla właściciela). Księgi wieczyste są jawne - oznacza to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością istniejących wpisów ani wniosków, o których uczyniono w nich wzmiankę. Zbiory dokumentów są traktowane tak jak księgi wieczyste, więc np. złożenie dokumentu o ustanowieniu hipoteki będzie traktowane jak stosowny wpis do księgi wieczystej. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku ujawnienia bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. Nie ma przeszkód, aby także elektroniczna księga wieczysta mogła być przedstawiona do wglądu, jeżeli jest prowadzona w systemie informatycznym poprzez połączenie z centralną bazą danych. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne.
Słowa kluczowe:
przeglądarka księgi wieczystej Mieszkania oferty
Ustalenie numeru KW wyszukiwarka numerów ksiąg wieczystych
Właściciel nieruchomości
wyszukiwarka księgi wieczystej Księga wieczysta koszt