ul. Mierosławskiego 1A


Ustalenie numeru Księgi Wieczystej przy ul. Mierosławskiego 1A w Wrocławiu.

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Mierosławskiego 1A ma założoną elektroniczą księgę wieczystą. Data założenia elektronicznej księgi wieczystej to 13-05-2003. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Mierosławskiego 1A. Księgę wieczystą stanowią 4 działy. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Ostatni dział IV opisuje hipotekę. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Zgodnie z wpisami w KW nieruchomość ma 54.06 m2. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Sprawdź także: Wydział ksiag wieczystych w Wrocławiu


ul. Mierosławskiego 1A w Wrocławiu

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: ---
Miejscowość:

Wrocław

Adres:

ul. Mierosławskiego 1A

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:54.06 m2
Kondygnacja: 2
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 13-05-2003

Numer KW

WR1K / 00******/ 3
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu


Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: WR1K
Aktualność danych: Uwaga! Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sprawdź numer księgi wieczystej
Sąsiędztwo:

Bank Pekao - bank - 558 m (ul. Spółdzielcza 1A)

Chcesz wiedzieć kto jest właścicielem lub jaka jest szczegółowa powierzchnia nieruchomości przy ul. Mierosławskiego 1A w Wrocławiu? Tego oraz wiele innych ważnych informacji dowiesz się ustalając numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki.


Wybrane mieszkania w Wrocławiu :
ul. Vivaldiego 19ul. Drzewieckiego 3
ul. Gajowa 49ul. Kamienna 23
ul. Wieczysta 97ul. Parnickiego 17
ul. Bolesława Krzywoustego 55ul. Rogowska 126
Słowa kluczowe:
Jak ustalić numer księgi wieczystej
wyszukiwarka księgi wieczystej KW mieszkania
stary numer księgi wieczystej na nowy Jak znaleźć numer księgi wieczystej mieszkania
wyszukiwarka ksiąg wieczystych on line numery ksiąg wieczystych