ul. Mielecka 40


Wrocław przy ul. Mielecka 40

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

---

Adres: ul. Mielecka 40 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 53.16 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 22-10-1980

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 8

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Popowicka 49ul. Litewska 36ul. Kazimierska 13
ul. Górecka 53ul. Kolbuszowska 1ul. Śliczna 2
ul. Altanowa 1ul. Główna 92


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

W sposób najbardziej ogólny zadanie ksiąg wieczystych określa art. 1 ust. o ks. wiecz. i hip.; w myśl tego przepisu księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, są więc one rejestrami obejmującymi nieruchomości. Zanim zawrzemy transakcję kupna działki budowlanej, powinniśmy sprawdzić jaki jest jej stan prawny. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Pamiętaj – księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, a nie dla ich właściciela. Nie wszystkie nieruchomości maja urządzone księgi wieczyste, choć sytuacje takie należą do rzadkości. Gdy kupiłeś mieszkanie, powinieneś zadbać o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Gdy nie znasz numeru KW możemy sprawdzić go za pośrednictwem naszego serwisu za jedyne 25,99 zł. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przeglądanie księgi w wersji papierowej możliwe jest wyłącznie w budynku sądu po uprzednim przyniesieniu jej z archiwum. Księgi wieczyste tym różnią się od zwykłych rejestrów nieruchomości, że wpisy w księgach rodzą określone skutki oraz domniemania prawne. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.
Słowa kluczowe:
wieczystych on line
Numer Księgi wieczystej Jak ustalić nowy numer księgi wieczystej
Elektroniczna księga wieczysta
rzeczoznawca ustalenie księgi wieczystej po numerze działki