ul. Kawalerzystów 23 w Wrocławiu


Właściciel mieszkania przy ul. Kawalerzystów 23 w Wrocławiu.

W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Kawalerzystów 23. Dział I dotyczy opisu położenia nieruchomości. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę.
Sprawdź także: Wydział ksiag wieczystych w Wrocławiu


Podstawowe informacje o przykładowym mieszkaniu lub lokalu użytkowym w Wrocławiu przy ul. Kawalerzystów 23.

Adres: ul. Kawalerzystów 23, Wrocław
Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 59.83 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 3

Sąd prowadzący księgę wieczystą

:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Najbliższe sąsiedztwo: Allianz - ubezpieczenia - 986 m (ul. Wojszycka 46)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Zachodnia 47ul. Skrzydlata 30ul. Rogowska 74
ul. Krawiecka 3ul. Dzielna 19ul. Sanocka 11
ul. Mosiężna 7ul. Krynicka 84


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław
Słowa kluczowe:
Księga wieczysta online
księga wieczysta w internecie
Najem mieszkania operaty szacynkowe
Numer elektronicznej księgi wieczystej jak znaleźć numer księgi wieczystej mieszkania