ul. Gliniana 67

Poniżej przedstawiamy Państwu dane o nieruchomości przy Gliniana w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Gliniana Wrocławiu w budynku numer 67. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych danych o wybranym mieszkaniu na Gliniana 67, należy złożyć zamówienie.


ul. Gliniana 67 w Wrocławiu

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław m.
Miejscowość:

Wrocław

Adres: ul. Gliniana 67
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:63.68 m2
Kondygnacja: 2
Czy istnieją współwaściciele: Nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Lokal stanowi odrębną nieruchomość
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer KW

WR1K / 00******/ 7
Sprawdź numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Hipoteka: Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30 50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Kod wydziału:

WR1K

Aktualność danych:

Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sąsiędztwo:

Bank Zachodni WBK - 39 m (ul. Gliniana 40)
abc - 91 m (ul. Łódzka 10)
abc - 116 m (ul. Wesoła 41)
Poczta Polska - 271 m (ul. Ciepła 9-11)
Dino - 271 m (ul. Ciepła 9-11)
Concordia - 314 m (ul. Boczna 2)
Ruch - 352 m (ul. Hubska 8)
Allianz - 420 m (ul. Gajowa 76)
Megabajt - 514 m (ul. Hubska 96)
Q-Service - 607 m (ul. Paczkowska 26)
Lidl - 651 m (ul. Hubska 84-86)

Chciałbyś wiedzieć kto jest właścicielem nieruchomości w Wrocławiu lub czy posiada hipotekę? Znajdź księgę wieczystą

Sprawdź każdą nieruchomość w Wrocławiu lub innych miastach w całym kraju. Wystarczy podać adres lub działkę.

Mieszkania w Wrocławiu
Poza mieszkaniem przy Gliniana możesz sprawdzić również inne mieszkania i lokale użytkowe w Wrocławiu. Poniżej prezentujemy przykładowe mieszkania:

ul. Rogowska 102ul. Rodzinna 21
ul. Cynowa 6ul. Dokerska 38
ul. Dembowskiego 84ul. Gradowa 10
ul. Jaracza 67Bul. Vivaldiego 19

Do czego służy księga wieczysta?

Pojęcie księgi wieczystej definiuje ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. Nr 124 z 2001 r. poz. 1361 z późniejszymi zmianami). Od roku 1991 księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych właściwych co do miejsca położenia danej nieruchomości. Dzięki księdze wiadomo komu przysługują np. prawa do danego mieszkania w budynku. Z księgą wieczystą należy się zapoznać przy zakupie, sprzedaży czy darowiźnie domu, mieszkania lub działki. Zgodnie z definicją nieruchomości z art. 46 Kodeksu cywilnego, chodzi tu zarówno o nieruchomości gruntowe, jak i budynkowe oraz lokalowe. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Ustawa nie wprowadziła bezwzględnego obowiązku utworzenia księgi wieczystej dla każdej nieruchomości, są one zakładanie na wniosek uprawnionego. Funkcją ksiąg wieczystych jest przede wszystkim ujawnianie praw rzeczowych na nieruchomościach. Przeglądanie księgi w wersji papierowej możliwe jest wyłącznie w budynku sądu po uprzednim przyniesieniu jej z archiwum. W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne.
Słowa kluczowe:
Jak wygląda numer księgi wieczystej wyszukiwarka ksiąg wieczystych po adresie
cena mieszkania nowa ksiega wieczysta
koszt księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej Mieszkania ogłoszenia