ul. Gajowa 1 w Wrocławiu


Nr Księgi wieczystej w Wrocławiu, ul. Gajowa 1

Dział drugi zawiera spis praw związanych z nieruchomością. Dział trzeci zawiera opis roszczeń i ograniczeń. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Sprawdź także: Numer księgi wieczystej działki Wrocław


Szczegółowe informacje o przykładowym mieszkaniu lub lokalu użytkowym w Wrocławiu przy ul. Gajowa 1.

Adres:

ul. Gajowa 1, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 105.81 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 9
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Ruch - salon prasowy - 166 m (ul. Hubska 8)
Concordia - ubezpieczenia - 351 m (ul. Boczna 2)
Bank Zachodni WBK - bank - 360 m (ul. Gliniana 40)
Poczta Polska - firma kurierska - 430 m (ul. Małachowskiego 1-9)
abc - sklep spożywczy - 448 m (ul. Łódzka 10)
Dino - supermarket - 473 m (ul. Ciepła 9-11)
Poczta Polska - firma kurierska - 473 m (ul. Ciepła 9-11)
abc - sklep spożywczy - 476 m (ul. Wesoła 41)
Bank Pekao - bank - 507 m (ul. Dąbrowskiego 42)
Itaka - biuro podróży - 661 m (ul. Kołłątaja 15)
X-Press - firma kurierska - 678 m (ul. Swobodna 3)
Plus GSM - salon sieci telefonii komórkowej - 725 m (ul. Kołłątaja 24)
Alfa Star - biuro podróży - 725 m (ul. Rejtana 9)
Megabajt - sklep komputerowy - 744 m (ul. Hubska 96)
Q-Service - stacja obsługi samochodów - 745 m (ul. Paczkowska 26)
SKOK - bank - 764 m (ul. Stawowa 16)
Fiolet - doradztwo finansowe - 765 m (ul. Kołłątaja 11/12)
Allianz - ubezpieczenia - 774 m (ul. Gajowa 76)
Ecco Holiday - biuro podróży - 775 m (ul. Rejtana 4)
Alfa Star - biuro podróży - 775 m (ul. Rejtana 4)
Orange - salon sieci telefonii komórkowej - 791 m (ul. Kołłątaja 9)
Alfa Star - biuro podróży - 802 m (ul. Kołłątaja 9/10)
abc - sklep spożywczy - 845 m (ul. Komuny Paryskiej 72)
Lidl - supermarket - 866 m (ul. Hubska 84-86)
Lewiatan - sklep spożywczy - 891 m (ul. Więckowskiego 19)
Allianz Medica - centrum medyczne - 910 m (ul. Pabianicka 25)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Barycka 12ul. Białowieska 76ul. Królewiecka 5B
ul. Zdrowa 16ul. Balonowa 21ul. Rogowska 102
ul. Chocimska 5ul. Maczka 33


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Do czego służy księga wieczysta?

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Rola ksiąg wieczystych jest szczególna. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.). Zasadniczo jedna księga wieczysta obejmuje jedną nieruchomość, jednakże w niektórych przypadkach ustawodawca zezwolił na połączenie w jednej księdze kilku nieruchomości w jedną. Zgodnie z definicją nieruchomości z art. 46 Kodeksu cywilnego, chodzi tu zarówno o nieruchomości gruntowe, jak i budynkowe oraz lokalowe. Mogą być one także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Na treść księgi wieczystej składają się wpisy. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego.
Słowa kluczowe:
numer księgi wieczystej po nazwisku portal dostępu do ksiąg wieczystych
księga wieczysta przez internet nr księgi wieczystej po adresie
rynek nieruchomości
przykładowy numer księgi wieczystej Umeblowane mieszkania