ul. Dzielna 9


Wrocław, ul. Dzielna 9 - KW

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Dzielna 9 ma założoną księgę wieczystą.

W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Dzielna 9. Dział pierwszy stanowi opis położenia nieruchomości. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. W dziale IV wpisuje się hipoteki obciążające nieruchomość. W przypadku gdy bierzesz kredyt na zakup mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości będzie wpisana hipoteka wraz z wysokością zaciągniętego kredytu, walutą oraz wskazaniem banku udzielającego kredytu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Zgodnie z wpisami w księdze wieczystej nieruchomość ma powierzchnię użytkową 51.76 m2. Niniejszy lokal usytuowany jest na 10 kondygnacji.
Sprawdź także: Jak sprawdzić księgę wieczystą przez internet Wrocław


Mieszkanie, lokal użytkowy czy inna nieruchomość przy ul. Dzielna 9, Wrocław

Adres: ul. Dzielna 9, Wrocław
Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 51.76 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 3

Sąd prowadzący księgę wieczystą

:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Najbliższe sąsiedztwo: InPost Paczkomat - firma kurierska - 22 m (ul. Dzielna 11)
Bank Pekao - bank - 53 m (ul. Dzielna 3)
Poczta Polska - firma kurierska - 241 m (ul. Modra 10)
Poczta Polska - firma kurierska - 295 m (ul. Kolista 8)
minibank - bank - 373 m (ul. Kolista 18)
BOŚ - bank - 517 m (ul. Dokerska 3)
Bank Zachodni WBK - bank - 534 m (ul. Dokerska 7D)
Freshmarket - sklep spożywczy - 563 m (ul. Dokerska 7)
Da Grasso - kawiarnie, restauracje - 565 m (ul. Dziadoszańska 50)
Poczta Polska - firma kurierska - 642 m (ul. Sielska 5)
Netto - supermarket - 897 m (ul. Szybowcowa 23)
Poczta Polska - firma kurierska - 909 m (ul. Bajana 1)
Astar - kawiarnie, restauracje - 909 m (ul. Bajana 1)
InPost Paczkomat - firma kurierska - 909 m (ul. Bajana 1)
Eurokiosk - salon prasowy - 950 m (ul. Lotnicza 24)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Świętokrzyska 40ul. Kozia 73ul. Kruszwicka 39
ul. Zemska 38ul. Aliancka 14ul. Popowicka 22
ul. Tomaszowska 26ul. Worcella 14


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

Księga wieczysta to rejestr, który prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Rolą ksiąg wieczystych nie jest tylko ewidencyjna, z wpisami do nich łączy się szereg skutków prawnomaterialnych, które kształtują w sposób specjalny nabywanie i utratę praw rzeczowych na nieruchomościach. W Polsce przyjęty został realny system ksiąg wieczystych, co oznacza, że prowadzone są one dla nieruchomości (a nie dla właściciela). Sporadycznie można się spotkać z sytuacją, kiedy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, ale jest prowadzony dla niej zbiór dokumentów. Ich istnienie jest stanem przejściowym, nie można założyć nowego zbioru dokumentów (złożenie dokumentów sądy traktują jako wniosek o założenie księgi wieczystej). Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości.
Słowa kluczowe:
jak ustalić numer księgi wieczystej po adresie Nowoczesne mieszkania
przeglądarka księgi wieczystej Numer Księgi Wieczystej
rynek nieruchomości jak znalezc nr ksiegi wieczystej
kto jest właścicielem mieszkania Operat szacunkowy