ul. Dokerska 26 w Wrocławiu

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o nieruchomości przy Dokerska w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Dokerska Wrocławiu w budynku numer 26. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych danych o konkretnym mieszkaniu na Dokerska 26, należy złożyć zamówienie.


Mieszkanie przy ul. Dokerska 26 w Wrocławiu

Położenie mieszkania

Mieszkanie położone jest przy ulicy Dokerska w budynku numer 26. Gmina Wrocław, województwo dolnośląskie

Księga wieczysta

Stan prawny niniejszego mieszkania jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku jej braku braku - w zbiorach dokumentów. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.

Numer księgi wieczystej

Przedmiotowe mieszkanie przy Dokerska w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księga wieczysta dla tego mieszkania została założona w 14-08-2002 Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie te zostało wyodrębnione z budynku jako inna nieruchomość. Oznacza to, że jest to prawnie niezależny podmiot. Dla tego mieszkania została założona i jest prowadzona oddzielna niż dla budynku księga wieczysta. Numer księgi wieczystej tego mieszkania to WR1K / 00******/ 2.
Dlaczego numer księgi wieczystej oraz numer lokalu jest ma gwiazdki ?

Znajdź księgę wieczystą mieszkania przy ul. Dokerska 26. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Dokerska 26 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł.

Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania

Lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny. Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie na ul. Dokerska 26 posiada powierzchnię 38.5 m2. Jest to powierzchnia najczęściej poszukiwana na rynku. Badania na rynku mieszkaniowym wskazują, że zdecydowana większość popytu koncentruje się wokół mieszkań określanych mianem małych lub średnich, co oznacza metraż między 30 a 60 m2. Zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym rośnie popyt na małe i średnie mieszkania. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia podejmują swoje decyzje biorąc również pod uwagę liczbę pokoi w mieszkaniu. Klienci z Wrocławia poszukują głównie mieszkań dwu i trzypokojowych.

Własność

Mieszanie przy ul. Dokerska 26 w Wrocławiu posiada więcej niż jednego właściciela. Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim.

Otoczenie

Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki. Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem oraz zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Jakie mieszkanie przy ul. Dokerska 26 ma sąsiedztwo

Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Dokerska 26 należy:
Poczta Polska - 38 m (ul. Sielska 5) , Freshmarket - 151 m (ul. Dokerska 7) , BOŚ - 155 m (ul. Dokerska 3) , Bank Zachodni WBK - 182 m (ul. Dokerska 7D) , SKOK - 377 m (ul. Pilczycka 139) , Allianz Medica - 507 m (ul. Pilczycka 144-148) , Bank Pekao - 598 m (ul. Dzielna 3) , Poczta Polska - 620 m (ul. Modra 10) , Allianz Medica - 621 m (ul. Rękodzielnicza 16) , Lux-Med - 621 m (ul. Rękodzielnicza 16) , InPost Paczkomat - 660 m (ul. Dzielna 11) , Poczta Polska - 788 m (ul. Szklarska 28)

Preferencje mieszkańców Wrocławia

Mieszkańcy Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami. Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Pokazują to analizy dotyczące garaży i miejsc parkingowych – w ostatnich latach za własne miejsce do parkowania trzeba było płacić deweloperom nawet do 30 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Dokerska 26, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania: ul. Dokerska 26 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 38.5 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: 14-08-2002
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 2
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Poczta Polska - 38 m
Freshmarket - 151 m
BOŚ - 155 m
Bank Zachodni WBK - 182 m
SKOK - 377 m
Allianz Medica - 507 m
Bank Pekao - 598 m
Poczta Polska - 620 m
Lux-Med - 621 m
Allianz Medica - 621 m
InPost Paczkomat - 660 m
Poczta Polska - 788 m
Poczta Polska - 908 m
minibank - 913 m
Lada - 982 m
InPost Paczkomat - 1031 m
Poczta Polska - 1031 m
Astar - 1031 m
Netto - 1129 m
Da Grasso - 1198 m
Eurokiosk - 1293 m
Poczta Polska - 1613 m
Neonet - 1670 m
Orange - 1670 m
Play - 1670 m
Plus GSM - 1696 m
T-Mobile - 1696 m
ING - 1696 m
Bank Pekao - 1696 m
BOŚ - 1696 m
Raiffeisen Bank - 1696 m
Poczta Polska - 1696 m
Poczta Polska - 1749 m
Poczta Polska - 1823 m
Eko - 1892 m
SKOK - 1924 m
Adidas - 1990 m
Lidl - 2105 m
Skoda - 2138 m
Eurokiosk - 2272 m
Alsen - 2361 m
Poczta Polska - 2367 m
Perfect Service - 2433 m
Shell - 2551 m
Kia - 2555 m
Kaufland - 2710 m
AD Serwis - 2757 m
Allianz - 2776 m
T-Mobile - 2805 m
Bank Zachodni WBK - 2805 m
Bank Pekao - 2842 m
Lidl - 2897 m
Shell - 2914 m
Tesco - 2953 m
InPost Paczkomat - 2997 m
POLOmarket - 2997 m
Poczta Polska - 2999 m
Allianz - 2999 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Kotlarska 7ul. Mierosławskiego 1Aul. Długosza 19
ul. Strońska 16ul. Róży Wiatrów 13ul. Litewska 12
ul. Zefirowa 36ul. Kukuczki 10


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław
Słowa kluczowe:
Podgląd księgi wieczystej sprawdzanie numeru księgi wieczystej
wyszukiwanie ksiąg wieczystych po adresie Nowoczesne mieszkania
numer kw po adresie jak odszukać nr księgi wieczystej
jak znalezc numer ksiegi wieczystej księga wieczysta online po adresie