ul. Braniborska 5 Wrocław


ul. Braniborska 5, Wrocław - elektroniczna księga wieczysta

Księga wieczysta została urządzona w 04-07-2000. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Braniborska 5. Księga wieczysta składa się z 4 działów. Dział I to opis położenia nieruchomości. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na 5 kondygnacji.
Zobacz także: Księga wieczysta po nr działki Wrocław, ul. Braniborska 5


Wrocław przy ul. Braniborska 5 - szczegółowe informacje o przykładowym lokalu.

Adres:

ul. Braniborska 5, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 25.4 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 04-07-2000

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 9
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Faber - oświetlenie i wyposażenie wnętrz - 218 m (ul. Braniborska 14)
My Travel - biuro podróży - 218 m (ul. Braniborska 14)
Bizzarto - salon meblowy - 218 m (ul. Braniborska 14)
AIG - bank - 218 m (ul. Braniborska 14)
Livingroom - salon meblowy - 218 m (ul. Braniborska 14)
VOX - market budowlany - 218 m (ul. Braniborska 14)
Meblik - salon meblowy - 218 m (ul. Braniborska 14)
Bank Zachodni WBK - bank - 218 m (ul. Braniborska 14)
Black Red White - salon meblowy - 278 m (ul. Rybacka 7)
Allianz - ubezpieczenia - 463 m (ul. Ruska 37/38)
Lukas Bank - bank - 499 m (ul. Tęczowa 11)
Bank Pekao - bank - 594 m (ul. Ruska 51)
SKOK - bank - 600 m (ul. Czarnieckiego 1)
A-Z Finanse - doradztwo finansowe - 611 m (ul. Ruska 51A)
Polbank - bank - 645 m (ul. Kazimierza Wielkiego 11)
ProLine - sklep komputerowy - 647 m (ul. Kazimierza Wielkiego 7)
mBank - bank - 666 m (ul. Kazimierza Wielkiego 1)
Café NESCAFÉ - kawiarnie, restauracje - 669 m (ul. Kazimierza Wielkiego 19)
Jysk - market budowlany - 697 m (ul. Braniborska 142)
TUI - biuro podróży - 701 m (ul. Ruska 11/12)
AIG - bank - 701 m (ul. Ruska 11-12)
Travelplanet.pl - biuro podróży - 701 m (ul. Ruska 11/12)
Neckermann - biuro podróży - 701 m (ul. Ruska 11/12)
Alfa Star - biuro podróży - 701 m (ul. Ruska 11/12)
Bank Millennium - bank - 701 m (ul. Ruska 11/12)
Alior Bank - bank - 711 m (ul. Białoskórnicza 1)
Lidl - supermarket - 721 m (ul. Braniborska 82)
Euro Apteka - apteka - 745 m (ul. Kazimierza Wielkiego 25)
Poczta Polska - firma kurierska - 751 m (ul. Sądowa 1)
Plus GSM - salon sieci telefonii komórkowej - 756 m (ul. Krupnicza 2)
Seat - salon samochodowy - 762 m (ul. Dmowskiego 7)
Cleopatra - kawiarnie, restauracje - 768 m (ul. Ruska 62)
Statoil - stacje benzynowe - 769 m (ul. Braniborska 84)
Play - salon sieci telefonii komórkowej - 771 m (ul. Kazimierza Wielkiego 27)
Feniks Finanse - doradztwo finansowe - 771 m (ul. Kazimierza Wielkiego 27)
Citibank - bank - 776 m (ul. Ruska 6/7)
Polbank - bank - 789 m (ul. Ruska 5)
Statoil - stacje benzynowe - 797 m (ul. Dmowskiego 5)
Dombank - bank - 801 m (ul. Ruska 3/4)
BPH - bank - 805 m (ul. Ruska 66/67/68)
Pożegnanie z Afyką - kawiarnie, restauracje - 891 m (ul. Kiełbaśnicza 24)
Poczta Polska - firma kurierska - 895 m (ul. Czarnieckiego 15)
Generali - ubezpieczenia - 907 m (ul. Prosta 36)
Bank Zachodni WBK - bank - 924 m (rynek Rynek 9/11)
Bank Pekao - bank - 945 m (rynek Rynek 1)
McDonald's - kawiarnie, restauracje - 945 m (ul. Witolda 6)
Bank Pekao - bank - 969 m (ul. Malarska 27-29)
Dominium - kawiarnie, restauracje - 973 m (rynek Rynek 60)
Alfa Star - biuro podróży - 988 m (ul. Kazimierza Wielkiego 39)
A-Z Finanse - doradztwo finansowe - 997 m (ul. Lelewela 8)
Action - sklep komputerowy - 997 m (ul. Lelewela 8)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Birmańska 6ul. Potebni 40ul. Rostafińskiego 8
ul. Zatorska 72ul. Bolesława Krzywoustego 55ul. Śliczna 43
ul. Przyjaźni 55ul. Balonowa 21


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Do czego służy księga wieczysta?

W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe, a więc własność, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebności, hipotekę i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W wypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach ujawnia się również prawa osobiste i roszczenia. Najczęściej wśród nich ujawniane są prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, dożywocia, roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.). Określenie – “wieczysta” oznacza, że w księdze wieczystej może zmienić się właściciel nieruchomości, ale księga nigdy się nie zmieni, lecz co najwyżej zawarty w niej zapis. Księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad: jawności, domniemanie zgodności, rękojmi wiary publicznej oraz pierwszeństwa praw wpisanych do KW. Nie ma przeszkód, aby także elektroniczna księga wieczysta mogła być przedstawiona do wglądu, jeżeli jest prowadzona w systemie informatycznym poprzez połączenie z centralną bazą danych. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Sprawy o założenie i o wpis do księgi wieczystej rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem szczególnych przepisów, wynikających z prawa o księgach wieczystych i hipotece.
Słowa kluczowe:
analiza rynku sprawdź numer księgi wieczystej
Numer Księgi Wieczystej księgi wieczyste numer
Ubezpieczenia meszkania numer elektronicznej księgi wieczystej
księgi wieczyste po adresie Luksusowe mieszkania