ul. Borowska 36 Wrocław


Księgi Wieczyste Wrocław, ul. Borowska 36

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Wrocławiu przy ul. Borowska 36 ma założoną księgę wieczystą. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Borowska 36. Księga wieczysta składa się z 4 działów. Dział I to opis położenia nieruchomości. Dział drugi zawiera spis praw związanych z nieruchomością. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę. Przedmiotowy lokal położony jest na 4 kondygnacji.
Zobacz także: Wydział Ksiąg Wieczystych Wrocław


Wrocław przy ul. Borowska 36 - wybrane informacje o przykładowym lokalu.

Adres:

ul. Borowska 36, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 33.37 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 15-12-1993

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 1
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Dino - supermarket - 96 m (ul. Ciepła 9-11)
Poczta Polska - firma kurierska - 96 m (ul. Ciepła 9-11)
abc - sklep spożywczy - 297 m (ul. Łódzka 10)
Allianz Medica - centrum medyczne - 382 m (ul. Pabianicka 25)
Bank Zachodni WBK - bank - 399 m (ul. Gliniana 40)
abc - sklep spożywczy - 432 m (ul. Wesoła 41)
PZU - ubezpieczenia - 499 m (ul. Ślężna 29)
X-Press - firma kurierska - 623 m (ul. Swobodna 3)
Ruch - salon prasowy - 629 m (ul. Hubska 8)
Allianz - ubezpieczenia - 645 m (ul. Gajowa 76)
Concordia - ubezpieczenia - 663 m (ul. Boczna 2)
Poczta Polska - firma kurierska - 798 m (ul. Małachowskiego 1-9)
minibank - bank - 819 m (ul. Borowska 114)
Carrefour - supermarket - 819 m (ul. Borowska 114)
Megabajt - sklep komputerowy - 848 m (ul. Hubska 96)
Itaka - biuro podróży - 888 m (ul. Kołłątaja 15)
Alfa Star - biuro podróży - 918 m (ul. Rejtana 9)
SKOK - bank - 925 m (ul. Stawowa 16)
Ecco Holiday - biuro podróży - 962 m (ul. Rejtana 4)
Alfa Star - biuro podróży - 962 m (ul. Rejtana 4)
Q-Service - stacja obsługi samochodów - 964 m (ul. Paczkowska 26)
BP - stacje benzynowe - 966 m (ul. Swobodna 60)
Bank Pekao - bank - 968 m (ul. Dąbrowskiego 42)
Lidl - supermarket - 983 m (ul. Hubska 84-86)
Plus GSM - salon sieci telefonii komórkowej - 985 m (ul. Kołłątaja 24)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Białowieska 54ul. Królewiecka 5Bul. Birmańska 6
ul. Chocimska 5ul. Orzechowa 23ul. Wieczysta 63
ul. Hiszpańska 19ul. Dolnobrzeska 61A


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Co powie Ci księga wieczysta o nieruchomości?

Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Obok prawa własności do ksiąg wieczystych wpisuje się użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu. Księgi wieczyste to rejestr publiczny, w którym ujawniane są stany prawne nieruchomości w celu zabezpieczenia ich obrotu. Z wpisami do ksiąg wiąże się szereg bardzo istotnych skutków prawnych. Zgodnie z definicją nieruchomości z art. 46 Kodeksu cywilnego, chodzi tu zarówno o nieruchomości gruntowe, jak i budynkowe oraz lokalowe. W KW mogą być ujawnione prawa osobiste, roszczenia i prawa obligatoryjne, gdy zezwala na to przepis szczegółowy. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku ujawnienia bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom. Na treść księgi wieczystej składają się wpisy. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego.
Słowa kluczowe:
KW mieszkania Mieszkania pokazowe
Mieszkania od dewelopera Wycena mieszkania online
księga wieczysta po nazwisku portal podsystemu dostępu do ksiąg wieczystych
portal podsystemu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych jak znaleźć numer kw po numerze działki