Mieszkanie Wrocław pow. 47 mkw ul. Hutnicza 66

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o nieruchomości przy Hutnicza w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Hutnicza Wrocławiu w budynku numer 66. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wybranym mieszkaniu na Hutnicza 66, należy złożyć zamówienie.


Zestawienie informacji o nieruchomości w Wrocławiu.

Przeznaczenie nieruchomości:

mieszkanie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Gmina: ---
Miejscowość:

Wrocław

Adres: ul. Hutnicza 66
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku:46.98 m2
Kondygnacja: 0
Czy istnieją współwaściciele: Nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela
Sprawdź kto jest właścicielem
Odrębność lokalu: Lokal stanowi odrębną nieruchomość
Data założenia księgi wieczystej: 20-02-1989

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 0
Sprawdź numer księgi wieczystej
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony
Hipoteka: Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Podwale 30 50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Kod wydziału:

WR1K

Aktualność danych:

Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości
Sąsiędztwo:

Poczta Polska - 255 m (ul. Sielska 5)
BOŚ - 351 m (ul. Dokerska 3)
Freshmarket - 364 m (ul. Dokerska 7)
SKOK - 369 m (ul. Pilczycka 139)
Bank Zachodni WBK - 391 m (ul. Dokerska 7D)
Allianz Medica - 412 m (ul. Rękodzielnicza 16)
Lux-Med - 412 m (ul. Rękodzielnicza 16)
Allianz Medica - 465 m (ul. Pilczycka 144-148)
Poczta Polska - 584 m (ul. Szklarska 28)
Poczta Polska - 660 m (ul. Modra 10)

Elektroniczne Księgi Wieczyste w Wrocławiu można już ustalać po adresie nieruchomości. Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym podajemy adres nieruchomości.


Mieszkania w Wrocławiu
Poza mieszkaniem przy Hutnicza możesz sprawdzić również inne mieszkania i lokale użytkowe w Wrocławiu. Poniżej prezentujemy przykładowe mieszkania:

ul. Stawowa 7ul. Jabłeczna 21
ul. Więckowskiego 19ul. Dembowskiego 62
ul. Solskiego 51ul. Radosna 8
ul. Mielczarskiego 30ul. Tęczowa 4A

Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księga wieczysta to swoisty rejestr publiczny, prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dowiemy się z niej np., kto ma prawa do danej nieruchomości i jakie one są. Nie wszystkie nieruchomości maja urządzone księgi wieczyste, choć sytuacje takie należą do rzadkości. Umożliwienie dostępu przez Internet dla każdego, osoby fizycznej czy prawnej, do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych ma swoje źródła w prawie, czego wyrazem jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. W przypadku braku księgi wieczystej najbezpieczniej jest zwrócić się do właściciela o założenie księgi przed kupnem nieruchomości. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne.
Słowa kluczowe:
operaty szacunkowe
wieczystych on line Ustalenie numeru Księgi Wieczystej
numer księgi wieczystej po nazwisku ustalenie numeru księgi wieczystej po numerze działki
wpis do ksiegi wieczystej Jak znaleźć numer księgi wieczystej mieszkania