Mieszkanie 55 m2 ul. Dokerska 25 w Wrocławiu

Informacje dotyczą mieszkania na Dokerska Wrocławiu w budynku numer 25. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wybranym mieszkaniu na Dokerska 25, należy złożyć zamówienie.


Mieszkanie przy ul. Dokerska 25 w WrocławiuTabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Dokerska 25, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania:

ul. Dokerska 25 , Wrocław

Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 54.8 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 2
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Bank Zachodni WBK - 199 m
Freshmarket - 203 m
BOŚ - 253 m
Poczta Polska - 285 m
SKOK - 532 m
Bank Pekao - 621 m
InPost Paczkomat - 661 m
Allianz Medica - 661 m
Poczta Polska - 744 m
Lux-Med - 927 m
Allianz Medica - 927 m
Poczta Polska - 954 m
minibank - 1007 m
Poczta Polska - 1110 m
Da Grasso - 1123 m
Lada - 1271 m
InPost Paczkomat - 1290 m
Poczta Polska - 1290 m
Astar - 1290 m
Netto - 1360 m
Eurokiosk - 1491 m
Poczta Polska - 1519 m
Neonet - 1840 m
Orange - 1840 m
Play - 1840 m
Plus GSM - 1860 m
Bank Pekao - 1860 m
Raiffeisen Bank - 1860 m
Poczta Polska - 1860 m
ING - 1860 m
T-Mobile - 1860 m
BOŚ - 1860 m
Poczta Polska - 1907 m
Adidas - 2069 m
SKOK - 2121 m
Poczta Polska - 2144 m
Lidl - 2186 m
Eko - 2214 m
Eurokiosk - 2306 m
Skoda - 2380 m
Poczta Polska - 2418 m
Alsen - 2514 m
Shell - 2649 m
Perfect Service - 2731 m
Allianz - 2798 m
Kaufland - 2806 m
Kia - 2865 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Horbaczewskiego 5ul. Orzechowa 26ul. Roosevelta 9
ul. Macedońska 27ul. Spółdzielcza 6ul. Szkocka 58
ul. Bujwida 28ul. Altanowa 1


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław


Sprawdź inne mieszkania Wrocław :

Roosevelta 19, 31.6 m2
Mieszkanie ul. Roosevelta 19 / 16, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 7.

Gajowa 43, 31 m2
Mieszkanie ul. Gajowa 43 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 5.

Kiełczowska 129, 39.3 m2
Mieszkanie ul. Kiełczowska 129 / 2, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 2.

Marchewkowa 7, 36.1 m2
Mieszkanie ul. Marchewkowa 7 / 12, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 4.

Braniborska 49, 16.5 m2
Mieszkanie ul. Braniborska 49 / 31, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 7.

Partyzantów 6, 67.8 m2
Mieszkanie ul. Partyzantów 6 / 2, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 8.

Dolnobrzeska 61A, 22.9 m2
Mieszkanie ul. Dolnobrzeska 61A / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 5.

Bydgoska 18, 19.5 m2
Mieszkanie ul. Bydgoska 18 / 15, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 5.

Michałowskiego 27, 54.4 m2

Mieszkanie ul. Michałowskiego 27 / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 6.

Gosławicka 15, 56.3 m2

Mieszkanie ul. Gosławicka 15 / 1, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 5.

Zachodnia 47, 48.1 m2

Mieszkanie ul. Zachodnia 47 / 6, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 6.

Dembowskiego 78, 77.1 m2

Mieszkanie ul. Dembowskiego 78 / 4, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****3 / 1.

Śliczna 18, 36.6 m2

Mieszkanie ul. Śliczna 18 / 2, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 5.

Dolnobrzeska 61A, 22.9 m2

Mieszkanie ul. Dolnobrzeska 61A / 3, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****1 / 5.

Obornicka 33, 74.4 m2

Mieszkanie ul. Obornicka 33 / 18, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****9 / 7.

Szybowcowa 36, 51.4 m2

Mieszkanie ul. Szybowcowa 36 / 26, Wrocław,
Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 8.


Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Dokerska w Wrocławiu:

Dokerska 17
Dokerska 21
Dokerska 27
Dokerska 28
Dokerska 31
Dokerska 35
Dokerska 54
Dokerska 10
Dokerska 11
Dokerska 12
Dokerska 13
Dokerska 14
Dokerska 15
Dokerska 16
Dokerska 18
Dokerska 19
Dokerska 2
Dokerska 20
Dokerska 22
Dokerska 23
Dokerska 24
Dokerska 25
Dokerska 26
Dokerska 29
Dokerska 3
Dokerska 30
Dokerska 32
Dokerska 33
Dokerska 34
Dokerska 36
Dokerska 37
Dokerska 38
Dokerska 4
Dokerska 40
Dokerska 42
Dokerska 44
Dokerska 46
Dokerska 48
Dokerska 50
Dokerska 52
Dokerska 6
Dokerska 7
Dokerska 7A
Dokerska 7B
Dokerska 7C
Dokerska 8
Dokerska 7D

Księga wieczysta - definicja

Pojęcie księgi wieczystej definiuje ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. Nr 124 z 2001 r. poz. 1361 z późniejszymi zmianami). Można zamieścić w księdze wieczystej wzmianki o prawach osobistych oraz roszczeniach, ale tyko wtedy, gdy ustawa na to zezwala. Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych właściwych ze względu na miejsce położenia sądów rejonowych. Księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad: jawności, domniemanie zgodności, rękojmi wiary publicznej oraz pierwszeństwa praw wpisanych do KW. Brak księgi wieczystej może się jednak wiązać z poważnymi problemami prawno – ekonomicznymi, więc brak księgi wieczystej w wypadku nieruchomości jest coraz rzadszy. W pewnych wypadkach w księdze wieczystej mogą być także ujawnione prawa osobiste i roszczenia. Zgodnie z zasadą jawności materialnej – księga wieczysta ma za zadanie przedstawiać stan prawny nieruchomości. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego.Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.Słowa kluczowe:
księga online
przeglądarka księgi wieczystej
księgi wieczyste po numerze działki