Mieszkanie 51 metrów ul. Mielecka 15 Wrocław

Poniżej prezentujemy Państwu dane o nieruchomości przy Mielecka w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Mielecka Wrocławiu w budynku numer 15. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym mieszkaniu na Mielecka 15, należy złożyć zamówienie.


Mieszkanie przy ul. Mielecka 15, Wrocław

Położenie mieszkania

Mieszkanie położone jest przy ulicy Mielecka w budynku numer 15. Gmina Wrocław, województwo dolnośląskie

Księga wieczysta

Stan prawny niniejszego mieszkania jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku jej braku braku - w zbiorach dokumentów. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.

Numer księgi wieczystej

Przedmiotowe mieszkanie przy Mielecka w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księga wieczysta dla tego mieszkania została założona w 06-04-1994 Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie te zostało wyodrębnione z budynku jako inna nieruchomość. Oznacza to, że jest to prawnie niezależny podmiot. Dla tego mieszkania została założona i jest prowadzona oddzielna niż dla budynku księga wieczysta. Numer księgi wieczystej tego mieszkania to WR1K / 00******/ 6.
Dlaczego numer księgi wieczystej oraz numer lokalu jest ma gwiazdki ?

Znajdź księgę wieczystą mieszkania przy ul. Mielecka 15. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Mielecka 15 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł.

Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania

Lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny. Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie na ul. Mielecka 15 posiada powierzchnię 50.65 m2. Jest to stosunkowo duża powierzchnia. Dzisiejszy klient poszukuje najczęściej mieszkania o powierzchni od 51 do 60 m2. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia podejmują swoje decyzje biorąc również pod uwagę liczbę pokoi w mieszkaniu. Najczęściej poszukiwane są mieszkania 3-pokojowe i 2-pokojowych.

Własność

Mieszanie przy ul. Mielecka 15 w Wrocławiu posiada więcej niż jednego właściciela. Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim.

Kredyt hipoteczny

Mieszkanie jest obciążone hipoteką (kredytem hipotecznym). W celu uzyskania szczegółowych informacji o kredycie hipotecznym należy zamówić ustalenie numeru księgi wieczystej. Informacje o kredycie hipotecznym znajdują się w dziale IV księgi wieczystej. Dowiesz się z tego działu jaka jest wysokość kredytu hipotecznego i waluta, jaki bank udzielił kredytu, jaki jest okres kredytowania.

Otoczenie

Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki. Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem oraz zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Jakie sąsiedztwo ma mieszkanie przy ul. Mielecka 15

Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Mielecka 15 należy:

Preferencje mieszkańców Wrocławia

Mieszkańcy Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami. Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Pokazują to analizy dotyczące garaży i miejsc parkingowych – w ostatnich latach za własne miejsce do parkowania trzeba było płacić deweloperom nawet do 30 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Mielecka 15, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania: ul. Mielecka 15 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 50.65 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: 06-04-1994
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 6
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Generali - 1083 m
Lidl - 1392 m
Poczta Polska - 1707 m
Allianz Medica - 1750 m
BP - 1760 m
Dino - 1769 m
Generali - 1782 m
PZU - 1794 m
A-Z Finanse - 1797 m
Action - 1797 m
Allianz Medica - 1842 m
Lukas Bank - 1916 m
Shell - 1934 m
Perfect Service - 1953 m
AD Serwis - 1976 m
BOŚ - 1983 m
Poczta Polska - 2068 m
Freshmarket - 2105 m
Poczta Polska - 2162 m
Lidl - 2171 m
X-Press - 2171 m
My Travel - 2209 m
Bizzarto - 2209 m
VOX - 2209 m
Bank Zachodni WBK - 2209 m
Faber - 2209 m
Meblik - 2209 m
AIG - 2209 m
Livingroom - 2209 m
Statoil - 2225 m
Jysk - 2242 m
Poczta Polska - 2318 m
Dino - 2318 m
AD Serwis - 2333 m
Neckermann - 2352 m
Alfa Star - 2352 m
TUI - 2352 m
Stenmot-2 - 2409 m
Bank Zachodni WBK - 2420 m
SKOK - 2429 m
AD Serwis - 2460 m
abc - 2468 m
Carrefour - 2469 m
minibank - 2469 m
Alfa Star - 2473 m
Ecco Holiday - 2473 m
Alfa Star - 2476 m
Plus GSM - 2486 m
Feniks Finanse - 2489 m
Play - 2489 m
abc - 2503 m
Euro Apteka - 2505 m
Citibank - 2514 m
Itaka - 2521 m
Café NESCAFÉ - 2551 m
Allianz - 2555 m
Fiolet - 2562 m
Adidas - 2569 m
A-Z Finanse - 2575 m
Polbank - 2584 m
Alfa Star - 2590 m
Plus GSM - 2590 m
Alfa Star - 2592 m
Bank Pekao - 2596 m
Orange - 2605 m
Alfa Star - 2607 m
InPost Paczkomat - 2609 m
Black Red White - 2614 m
Alfa Star - 2614 m
Bank Zachodni WBK - 2619 m
Alfa Star - 2621 m
abc - 2626 m
Raiffeisen Bank - 2627 m
Alior Bank - 2634 m
ProLine - 2647 m
Q-Service - 2647 m
Stenmot-2 - 2647 m
Getin Bank - 2656 m
Polbank - 2656 m
Eurobank - 2656 m
SKOK - 2660 m
Neckermann - 2669 m
AIG - 2669 m
Alfa Star - 2669 m
Travelplanet.pl - 2669 m
TUI - 2669 m
Bank Millennium - 2669 m
Poczta Polska - 2671 m
Cleopatra - 2678 m
BPH - 2684 m
Czas na Herbatę - 2688 m
Plus GSM - 2688 m
Vobis - 2688 m
Adidas - 2688 m
Jean Louis David - 2688 m
Alior Bank - 2689 m
Citibank - 2692 m
KFC - 2695 m
Polbank - 2699 m
abc - 2702 m
Dombank - 2702 m
Allianz - 2706 m
Poczta Polska - 2717 m
abc - 2719 m
mBank - 2724 m
Bank Zachodni WBK - 2739 m
X-Press - 2746 m
Itaka - 2749 m
Piotr i Paweł - 2776 m
Bank Zachodni WBK - 2778 m
Coffeehaeven - 2791 m
abc - 2795 m
Nordea Bank - 2803 m
Lux-Med - 2811 m
Allianz Medica - 2811 m
Lim - 2811 m
SKOK - 2817 m
Ruch - 2827 m
BPH - 2835 m
T-Mobile - 2859 m
Neckermann - 2867 m
TUI - 2867 m
Orbis - 2867 m
Bank Pekao - 2871 m
Bank Zachodni WBK - 2873 m
InPost Paczkomat - 2874 m
Adidas - 2874 m
BP - 2874 m
Bank Millennium - 2874 m
McDonald's - 2874 m
Bank Pekao - 2875 m
Bank Millennium - 2878 m
McDonald's - 2880 m
Bank Pekao - 2881 m
Małpka Express - 2881 m
Lewiatan - 2885 m
Allianz - 2885 m
Concordia - 2886 m
Polbank - 2894 m
Dominium - 2904 m
Pożegnanie z Afyką - 2913 m
Poczta Polska - 2914 m
Super-Pharm - 2925 m
Bank BPS - 2933 m
Empik - 2950 m
Bank Millennium - 2951 m
SKOK - 2954 m
Pizza Hut - 2959 m
Plus GSM - 2959 m
Sphinx - 2960 m
Alfa Star - 2968 m
Małpka Express - 2975 m
Nordea Bank - 2975 m
ING - 2986 m
Money Expert - 2995 m
Nordea Bank - 2999 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Wejherowska 27ul. Pilczycka 111ul. Haukego-Bosaka 9B
ul. Stanisławowska 35ul. Barlickiego 20ul. Kluczborska 6
ul. Vivaldiego 19ul. Kamienna 4


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księgi wieczyste – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), art. 1. – Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, nie zaś dla osoby właściciela. W księdze ujawnia się wszelkie kolejne zmiany własności danej nieruchomości. Jedną z głównych funkcji, jaką spełniają księgi wieczyste, jest zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne. Księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad: jawności, domniemanie zgodności, rękojmi wiary publicznej oraz pierwszeństwa praw wpisanych do KW. Zarówno akta, jak i księgi przechowuje się w budynku sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Księga stanowi rodzaj „dowodu osobistego" nieruchomości. W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.
Słowa kluczowe:
Odpis KW numer księgi po adresie
nieruchomość bez księgi wieczystej Numer Księgi Wieczystej
Stan prawny nieruchomości Odpis KW
Jak uzyskać numer księgi wieczystej po adresie Mieszkania