Mieszkanie 47 mkw ul. Orzechowa 31 Wrocław

Poniżej przedstawiamy Państwu dane o nieruchomości przy Orzechowa w Wrocławiu. Informacje dotyczą mieszkania na Orzechowa Wrocławiu w budynku numer 31. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych danych o wybranym mieszkaniu na Orzechowa 31, należy złożyć zamówienie.


Szczegółowe informacje o mieszkaniu na Orzechowa 31

Położenie mieszkania

Mieszkanie położone jest przy ulicy Orzechowa w budynku numer 31. Gmina Wrocław, województwo dolnośląskie

Księga wieczysta

Stan prawny niniejszego mieszkania jest uregulowany. Oznacza to, że prawa do tego mieszkania określone są w dokumencie o nazwie księga wieczysta. To właśnie księgi wieczyste prowadzone są dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku jej braku braku - w zbiorach dokumentów. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze ze stanem faktycznym. Może być też tak, że księga zaginęła lub została częściowo lub całkowicie zniszczona.

Numer księgi wieczystej

Opisywane mieszkanie przy Orzechowa w Wrocławiu ma założoną księgę wieczystą. Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (Podwale 30). Mieszkanie nie zostało wyodrębnione z budynku jako osobna nieruchomość. W związku z tym nie ma oddzielnej niż budynek księgi wieczystej. Numer księgi wieczystej tego mieszkania to WR1K / 00******/ 8.
Dlaczego numer księgi wieczystej oraz numer lokalu jest ma gwiazdki ?

Znajdź księgę wieczystą mieszkania przy ul. Orzechowa 31. To w księdze wieczystej znajdują się wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o mieszkaniu przy ul. Orzechowa 31 , Wrocław lub innym to zamów księgę wieczystą za jedyne 25,99 zł.

Przeznaczenie i powierzchnia mieszkania

Lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych. W księdze wieczystej istnieje zapis ze przeznaczeniem tej nieruchomości jest lokal mieszkalny. Przeznaczenie na cele mieszkalne oznacza, że lokal nie może być wykorzystywany na inne cele niż jako mieszkanie. Według § 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- przez mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie na ul. Orzechowa 31 posiada powierzchnię 46.9 m2. Jest to powierzchnia najczęściej poszukiwana na rynku. Badania na rynku mieszkaniowym wskazują, że zdecydowana większość popytu koncentruje się wokół mieszkań określanych mianem małych lub średnich, co oznacza metraż między 30 a 60 m2. Zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym rośnie popyt na małe i średnie mieszkania. Poza metrażem mieszkania, mieszkańcy Wrocławia podejmują swoje decyzje biorąc również pod uwagę liczbę pokoi w mieszkaniu. Najczęściej poszukiwane są mieszkania 3-pokojowe i 2-pokojowych.

Własność

Mieszkanie posiada tylko jednego właściciela. To kto jest właścicielem tego mieszkania można sprawdzić w księdze wieczystej w dziale drugim.

Kredyt hipoteczny

Mieszkanie jest obciążone hipoteką (kredytem hipotecznym). W celu uzyskania szczegółowych informacji o kredycie hipotecznym należy zamówić ustalenie numeru księgi wieczystej. Informacje o kredycie hipotecznym znajdują się w dziale IV księgi wieczystej. Dowiesz się z tego działu jaka jest wysokość kredytu hipotecznego i waluta, jaki bank udzielił kredytu, jaki jest okres kredytowania.

Otoczenie

Otoczenie jest bardzo istotnym atrybutem nieruchomości i często decyduje o akceptacji danego mieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy niektóre sąsiedztwo cechuje się wysoką uciążliwością. Niepożądanymi sąsiadami mieszkań są hostele, dyskoteki, puby, całodobowe sklepy monopolowe i restauracje. Część mieszkańców Wrocławia nie akceptuje także takiego sąsiedztwa jak szkoły podstawowe, akademiki, przedszkola, kluby fitness i siłownie a nawet banki. Bez wątpienia trzema najbardziej pożądanymi przez potencjalnych nabywców obiektami w sąsiedztwie kupowanej nieruchomości są: przystanek komunikacji miejskiej (ok. 77% wskazań), tereny zielone, czyli lasy, parki, łąki oraz sklep spożywczy. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych podwyższają komfort codziennego życia mieszkańców Wrocławia – ułatwiają dojazd do pracy/szkoły, zapewniają miejsce do spacerów oraz kojarzą się ze spokojem oraz zwiększają wygodę codziennych zakupów (tych drobnych, dla których nie warto jechać do centrum handlowego czy hipermarketu). Powyższe sąsiedztwo jest preferowane przez klientów w każdej fazie cyklu życia. Dla klientów posiadających dzieci w odpowiednim wieku bardzo duże znaczenie miały ponadto bliskość przedszkola, szkoły podstawowej, przychodni oraz apteki – czyli obiektów, bez których ciężko wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie rodziny z dzieckiem.

Jakie sąsiedztwo ma mieszkanie przy ul. Orzechowa 31

Do najbliższego otoczenia mieszkania przy Orzechowa 31 należy:
Poczta Polska - 168 m (ul. Jabłeczna 25) , abc - 282 m (ul. Jabłeczna 14) , InPost Paczkomat - 368 m (al. Armii Krajowej 1) , Da Grasso - 439 m (ul. Świeradowska 51) , Orange - 439 m (ul. Świeradowska 51) , Partner AGD RTV - 439 m (ul. Świeradowska 51) , Poczta Polska - 474 m (ul. Widna 6) , Alfa Star - 553 m (ul. Świeradowska 51/57) , Bank Pekao - 553 m (ul. Świeradowska 51/57) , T-Mobile - 553 m (ul. Świeradowska 51/57) , Eurobank - 553 m (ul. Świeradowska 51/57) , Polbank - 553 m (ul. Świeradowska 51/57) , Kaufland - 567 m (ul. Bardzka 1C) , InPost Paczkomat - 567 m (ul. Bardzka 1C) , Carrefour - 574 m (ul. Borowska 114) , minibank - 574 m (ul. Borowska 114) , Carrefour - 579 m (ul. Bardzka 3) , Piotr i Paweł - 603 m (ul. Świeradowska 1) , Play - 620 m (ul. Bardzka 1A) , InPost Paczkomat - 634 m (ul. Świeradowska 70) , Poczta Polska - 634 m (ul. Świeradowska 70) , Shell - 671 m (ul. Kamienna 145) , Bank Zachodni WBK - 671 m (ul. Kamienna 145) , Suzuki - 671 m (ul. Kamienna 145) , Pizza Hut - 671 m (ul. Kamienna 145) , Hyundai - 671 m (ul. Kamienna 145) , NESTE - 672 m (ul. Bardzka 6) , Helen Doron - 724 m (ul. Bardzka 30) , BP - 788 m (ul. Bardzka 26)

Preferencje mieszkańców Wrocławia

Mieszkańcy Wrocławia za niezbędne elementy mieszkań uznają piwnice i drzwi antywłamaniowe. Coraz częściej klienci z Wrocławia szukają wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dziwić może niskie zainteresowanie parkingami podziemnymi. Być może jest to związane z wciąż wysoką ceną początkową oraz dalszymi opłatami. Najważniejszym kryterium selekcji podczas poszukiwania mieszkania pozostaje cena – mieszkańcy Wrocławia kupują po prostu takie mieszkania, na jakie ich stać. Pokazują to analizy dotyczące garaży i miejsc parkingowych – w ostatnich latach za własne miejsce do parkowania trzeba było płacić deweloperom nawet do 30 tys. zł.

Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Orzechowa 31, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania: ul. Orzechowa 31 , Wrocław
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 46.9 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada tylko jednego właściciela

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie nie
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 8
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Poczta Polska - 168 m
abc - 282 m
InPost Paczkomat - 368 m
Orange - 439 m
Da Grasso - 439 m
Partner AGD RTV - 439 m
Poczta Polska - 474 m
T-Mobile - 553 m
Eurobank - 553 m
Polbank - 553 m
Bank Pekao - 553 m
Alfa Star - 553 m
InPost Paczkomat - 567 m
Kaufland - 567 m
Carrefour - 574 m
minibank - 574 m
Carrefour - 579 m
Piotr i Paweł - 603 m
Play - 620 m
Poczta Polska - 634 m
InPost Paczkomat - 634 m
Hyundai - 671 m
Pizza Hut - 671 m
Shell - 671 m
Bank Zachodni WBK - 671 m
Suzuki - 671 m
NESTE - 672 m
Helen Doron - 724 m
BP - 788 m
Volkswagen - 824 m
Allianz - 825 m
Poczta Polska - 834 m
Lewiatan - 850 m
Fleet Center - 913 m
Lidl - 941 m
Megabajt - 972 m
Tikkurila - 1036 m
Q-Service - 1122 m
abc - 1127 m
abc - 1200 m
Bank Zachodni WBK - 1246 m
Concordia - 1328 m
Dino - 1345 m
Poczta Polska - 1345 m
Shell - 1351 m
PZU - 1371 m
Peugeot - 1387 m
Opel - 1434 m
Poczta Polska - 1453 m
Allianz Medica - 1500 m
Ruch - 1504 m
Freshmarket - 1506 m
Poczta Polska - 1735 m
Dino - 1737 m
Generali - 1871 m
Partner AGD RTV - 1954 m
MediaExpert - 1954 m
Praktiker - 1963 m
OKAY - 1976 m
Renault - 1976 m
Subaru - 1976 m
Carrefour - 1976 m
Shell - 1977 m
X-Press - 1982 m
SIG - 2003 m
Poczta Polska - 2013 m
McDonald's - 2028 m
Tikkurila - 2071 m
Bank Pekao - 2103 m
Lewiatan - 2103 m
T-Mobile - 2131 m
Itaka - 2189 m
AD Serwis - 2193 m
Alfa Star - 2235 m
SKOK - 2254 m
Stenmot-2 - 2268 m
Plus GSM - 2276 m
Alfa Star - 2284 m
BP - 2284 m
Ecco Holiday - 2284 m
abc - 2295 m
Fiolet - 2305 m
Allianz - 2327 m
Orange - 2344 m
Alfa Star - 2350 m
AD Serwis - 2360 m
Perfect Service - 2361 m
Eurocash - 2420 m
eMILA - 2425 m
Dino - 2479 m
BOŚ - 2505 m
Bank Pekao - 2532 m
TUI - 2651 m
Neckermann - 2651 m
Alfa Star - 2651 m
Poczta Polska - 2701 m
Opoltrans - 2707 m
A-Z Finanse - 2745 m
Action - 2745 m
Bank BPS - 2754 m
Citibank - 2803 m
Generali - 2842 m
Adidas - 2886 m
Alfa Star - 2914 m
abc - 2925 m
Raiffeisen Bank - 2930 m
Alfa Star - 2936 m
Alior Bank - 2942 m
PZU - 2951 m
Polbank - 2957 m
Getin Bank - 2957 m
Eurobank - 2957 m
Nordea Bank - 2982 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Kamieńskiego 55Aul. Gajowa 49ul. Klasztorna 37
ul. Lotnicza 149ul. Kleczkowska 18ul. Marchewkowa 1
al. Boya-Żeleńskiego 51ul. Poranna 25


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław
Słowa kluczowe:
wzór księgi wieczystej Numer działki a księga wieczysta
znajdzksiege sprawdzenie ksiegi wieczystej
oferty nieruchomości księga wieczysta po adresie
Mieszkania socjalne numer księgi wieczystej