Mieszkanie 44 m2 ul. Przestrzenna 38 w Wrocławiu

Informacje dotyczą mieszkania na Przestrzenna Wrocławiu w budynku numer 38. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym mieszkaniu na Przestrzenna 38, należy złożyć zamówienie.Wybrane informacje o mieszkaniu na Przestrzenna 38Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o mieszkaniu przy ul. Przestrzenna 38, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: mieszkanie
Adres mieszkania:

ul. Przestrzenna 38 , Wrocław

Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: 44.35 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Mieszkanie posiada kilku właścicieli
Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 2
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Allianz - 108 m
abc - 204 m
Megabajt - 300 m
abc - 316 m
Bank Zachodni WBK - 320 m
Lidl - 421 m
Concordia - 427 m
Q-Service - 467 m
Dino - 521 m
Poczta Polska - 521 m
Poczta Polska - 552 m
minibank - 568 m
Carrefour - 568 m
Ruch - 579 m
Pizza Hut - 647 m
Hyundai - 647 m
Suzuki - 647 m
Bank Zachodni WBK - 647 m
Shell - 647 m
Kaufland - 662 m
InPost Paczkomat - 662 m
Poczta Polska - 668 m
Play - 699 m
InPost Paczkomat - 708 m
NESTE - 792 m
Volkswagen - 831 m
Tikkurila - 860 m
Allianz Medica - 904 m
PZU - 911 m
Carrefour - 967 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Małopanewska 3ul. Gorlicka 8Aul. Kwiska 63
ul. Piastowska 45ul. Dzielna 19ul. Pola 42
ul. Łaciarska 59Bul. Myśliwska 1


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Przestrzenna w Wrocławiu:

Przestrzenna 1
Przestrzenna 19
Przestrzenna 2
Przestrzenna 23
Przestrzenna 24
Przestrzenna 25
Przestrzenna 27
Przestrzenna 28
Przestrzenna 33A
Przestrzenna 36
Przestrzenna 39
Przestrzenna 4
Przestrzenna 40
Przestrzenna 41
Przestrzenna 42
Przestrzenna 43
Przestrzenna 46
Przestrzenna 49
Przestrzenna 6
Przestrzenna 8
Przestrzenna 14
Przestrzenna 16
Przestrzenna 18
Przestrzenna 19A
Przestrzenna 20
Przestrzenna 22
Przestrzenna 26
Przestrzenna 29
Przestrzenna 31
Przestrzenna 32
Przestrzenna 33
Przestrzenna 34
Przestrzenna 35
Przestrzenna 37
Przestrzenna 38
Przestrzenna 44
Przestrzenna 48


Czemu służą księgi wieczyste?

Księga wieczysta to dokument, z którym należy obowiązkowo zapoznać się przed kupnem nieruchomości. W księdze wieczystej ujawnia się prawa rzeczowe, a więc własność, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebności, hipotekę i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W wypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach ujawnia się również prawa osobiste i roszczenia. Najczęściej wśród nich ujawniane są prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, dożywocia, roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Dotąd, aby uzyskać stosowny odpis, konieczne było udanie się do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądu rejonowego (sądu wieczystoksięgowego) i złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej co częstokroć wiązało się to z długim wyczekiwaniem w kolejce – pierwszy raz by złożyć wniosek, drugi zaś, by odebrać odpis. W Polsce przyjęty został realny system ksiąg wieczystych, co oznacza, że prowadzone są one dla nieruchomości (a nie dla właściciela). Określenie – “wieczysta” oznacza, że w księdze wieczystej może zmienić się właściciel nieruchomości, ale księga nigdy się nie zmieni, lecz co najwyżej zawarty w niej zapis. Księgi wieczyste są jawne. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. Księgi wieczyste tym różnią się od zwykłych rejestrów nieruchomości, że wpisy w księgach rodzą określone skutki oraz domniemania prawne. Sprawy o założenie i o wpis do księgi wieczystej rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem szczególnych przepisów, wynikających z prawa o księgach wieczystych i hipotece.


Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.Słowa kluczowe:
wyszukiwanie kw po adresie Mieszkania studenckie
przykładowy numer księgi wieczystej
rejestr ksiąg wieczystych Nr księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej na podstawie adresu