Lokal 10 m2 ul. Ołtaszyńska 78 w Wrocławiu

Informacje dotyczą lokalu na Ołtaszyńska Wrocławiu w budynku numer 78. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wybranym lokalu na Ołtaszyńska 78, należy złożyć zamówienie.Lokal przy ul. Ołtaszyńska 78 w WrocławiuTabelaryczne zestawienie najważniejszych danych o lokalu przy ul. Ołtaszyńska 78, Wrocław.

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie: lokal niemieszkalny
Adres lokalu:

ul. Ołtaszyńska 78 , Wrocław

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 10 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Lokal posiada tylko jednego właściciela

Właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego:

Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości
Odrębność lokali w budynku: Lokal jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek)
Data założenia księgi wieczystej: Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej
Numer księgi wieczystej
WR1K / 00******/ 2
Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci

Sąd prowadzący księgę wieczystą

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo:

Allianz - 802 m
Stenmot-2 - 1101 m
AD Serwis - 1107 m
Bank Pekao - 1179 m
Poczta Polska - 1353 m
Dino - 1803 m
Poczta Polska - 1811 m
CCA - 1833 m
Bank Zachodni WBK - 1845 m
Freshmarket - 1871 m
ING - 1990 m
Poczta Polska - 2020 m
Bank Pekao - 2045 m
Shell - 2180 m
Media Markt - 2191 m
Norauto - 2191 m
Lewiatan - 2279 m
Piotr i Paweł - 2511 m
Kolporter - 2714 m
CCA - 2852 m
Bank Pekao - 2854 m
Eurobank - 2854 m
Alfa Star - 2854 m
T-Mobile - 2854 m
Polbank - 2854 m
CCA - 2879 m
abc - 2881 m
Poczta Polska - 2905 m
Partner AGD RTV - 2919 m
Orange - 2919 m

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Mościckiego 37ul. Wietrzna 46ul. Śliczna 14
ul. Modra 14ul. Hutnicza 10ul. Tęczowa 8
ul. Jemiołowa 35ul. Inowrocławska 17


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Posiadamy informacje o mieszkaniach oraz lokalach użytkowych w tych budynkach przy Ołtaszyńska w Wrocławiu:

Ołtaszyńska 1
Ołtaszyńska 10
Ołtaszyńska 102
Ołtaszyńska 105
Ołtaszyńska 107
Ołtaszyńska 11
Ołtaszyńska 12
Ołtaszyńska 128
Ołtaszyńska 14
Ołtaszyńska 17
Ołtaszyńska 18
Ołtaszyńska 19
Ołtaszyńska 20
Ołtaszyńska 23
Ołtaszyńska 24A
Ołtaszyńska 25
Ołtaszyńska 26
Ołtaszyńska 27
Ołtaszyńska 28
Ołtaszyńska 34
Ołtaszyńska 35
Ołtaszyńska 36
Ołtaszyńska 37
Ołtaszyńska 3A
Ołtaszyńska 4
Ołtaszyńska 40
Ołtaszyńska 40A
Ołtaszyńska 41
Ołtaszyńska 42
Ołtaszyńska 43
Ołtaszyńska 44
Ołtaszyńska 45
Ołtaszyńska 47
Ołtaszyńska 48
Ołtaszyńska 5
Ołtaszyńska 52
Ołtaszyńska 6
Ołtaszyńska 76
Ołtaszyńska 77A
Ołtaszyńska 81A
Ołtaszyńska 82
Ołtaszyńska 83
Ołtaszyńska 85
Ołtaszyńska 88
Ołtaszyńska 89
Ołtaszyńska 91
Ołtaszyńska 94
Ołtaszyńska 100
Ołtaszyńska 21
Ołtaszyńska 30
Ołtaszyńska 72
Ołtaszyńska 74
Ołtaszyńska 78
Ołtaszyńska 80
Ołtaszyńska 84
Ołtaszyńska 86
Ołtaszyńska 9
Ołtaszyńska 90
Ołtaszyńska 96
Ołtaszyńska 98
Ołtaszyńska 104
Ołtaszyńska 106
Ołtaszyńska 108
Ołtaszyńska 110
Ołtaszyńska 116
Ołtaszyńska 118
Ołtaszyńska 120
Ołtaszyńska 122
Ołtaszyńska 124
Ołtaszyńska 126
Ołtaszyńska 130
Ołtaszyńska 132
Ołtaszyńska 134
Ołtaszyńska 136
Ołtaszyńska 138


Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Zadaniem ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Stan prawny nieruchomości ustalony w księdze wieczystej określa prawa rzeczowe z związane z daną nieruchomością (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) oraz ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielczego, hipoteka). Księgi wieczyste to rejestr publiczny, w którym ujawniane są stany prawne nieruchomości w celu zabezpieczenia ich obrotu. Z wpisami do ksiąg wiąże się szereg bardzo istotnych skutków prawnych. Przed kupnem nieruchomości powinieneś dowiedzieć się czy posiada księgę wieczystą i jaki jest jej numer. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. Zgodnie z zasadą jawności materialnej – księga wieczysta ma za zadanie przedstawiać stan prawny nieruchomości. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego.


Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.Słowa kluczowe:
Luksusowe mieszkania EKW
Księga wieczysta online Numer Księgi Wieczystej
Mieszkania dwupoziomowe wyszukiwarka ksiąg wieczystych po numerze działki
portal podsystemu dostępu do ksiąg wieczystych