Gdańsk, ul. Guderskiego 4 internetowy rejestr ksiąg wieczystych księga wieczysta online

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydział III. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Guderskiego 4. Dział pierwszy zawiera opis położenia nieruchomości. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Ostatni dział IV to opis hipoteki. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę.


Księga wieczysta - definicja

Prawną definicję księgi wieczystej znajdziesz w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Wpisowi podlegają przede wszystkim prawa rzeczowe oraz niektóre prawa osobiste i roszczenia. W polskim systemie prawa nie została przyjęta zasada powszechności ksiąg wieczystych i nie ma obowiązku ich zakładania i prowadzenia dla każdej nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku ujawnienia bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu. Księgi wieczyste mogą być także zakładane dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu w przeciwieństwie do akt. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.


Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Gmina: Gdańsk m.
Miejscowość:Gdańsk
Adres:

ul. Guderskiego 4

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 35.13 m2
Kondygnacja: 3
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Kliknij i dowiedz się kto jest właścicielem (jedyne 25,99 zł)
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---
Numer KW: GD1G / 00******/ 8
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Tak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk-Północ
III Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: GD1G
Aktualność danych: Uwaga! Powyższe dane nie są aktualne.
Uzyskaj aktualne dane o lokalu w tym budynku za jedyne 25,99 zł

Ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie w Gdańsku oraz każdym innym miejscu w kraju nigdy nie było takie proste! Wystarczy, że podasz ulicę, numer bloku i lokal lub numer działki a nasi specjaliści odnajdą wszystkie informacji o nieruchomości.

ul. Strzelców Karpackich 1ul. Przemyska 43
ul. Lubelska 1ul. Zabłockiego 4
ul. Długa 33/34ul. Myśliwskie Wzgórze 18
ul. Porębskiego 19ul. Strakowskiego 1